V občinah Nova Gorica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba namreč še vedno nimajo urejenega ustreznega odvajanja odpadnih voda, niti centralnega sistema čiščenja komunalnih odplak. V okviru naložbe bosta zgrajena tudi centralna čistilna naprava v Novi Gorici in 18,7 kilometra kanalizacijskega omrežja. Po besedah župana Mateja Arčona je to ena največjih naložb v občini doslej. Začetek del napoveduje že za prihodnje leto, njihov konec pa predvidoma do konca leta 2015.