Med območji sta najbolj prizadeti okolici Celja in Ptuja, kjer so po popisih, ki so jih zbrali na Upravi RS za zaščito in reševanje, ugotovili za 50,6 oz. 50,5 milijona evrov škode. V okolici Maribora je škode za 43,8 milijona, na Koroškem za 29,3 milijona evrov. Porečje Drave je utrpelo polovico vse škode na vodotokih, ki za vso Slovenijo znaša 194,5 milijona evrov.

Za nujna sanacijska dela 4,7 milijona

Država je za nujna sanacijska dela na vodni infrastrukturi, ki bodo končana konec decembra, že namenila 4,7 milijona evrov. Skupaj je za intervencije zagotovila 11 milijonov: ob vodotokih še štiri milijone za državne ceste (škode je za 15,7 milijona), milijon za gasilce in poldrugi milijon za Karitas oziroma Rdeči križ, navaja časnik.

Občinski popisovalci popisali za 55 milijonov evrov škode

Škoda, ki so jo popisali občinski popisovalci - lokalna javna infrastruktura, zasebne nepremičnine in kmetijstvo -, znaša 55 milijonov evrov. V gospodarstvu - škodo je prijavilo 235 podjetij, najbolj prizadete pa so bile Holding Slovenske elektrarne (6,7 milijona evrov škode), Johnson Controls (6,3 milijona evrov) in Dravske elektrarne (4,2 milijona evrov) - jo je bilo za 45 milijonov evrov.

Tokrat je škoda večja kot po poplavah leta 2010, ko je ta na vodni infrastrukturi znašala 144,9 milijona evrov, država pa je za sanacijo v dveh letih zagotovila vsega 18 milijonov. Od tega je približno 7,5 milijona evrov prispevala Evropska komisija iz solidarnostnega sklada.

Pomoč iz Bruslja bo prišla leta 2014

Pomoč Bruslja za odpravo posledic letošnjih poplav bo Slovenija verjetno prejela na začetku leta 2014. Približno 10 milijonov evrov, ki jih odgovorni pričakujejo od Evrope, pa še zdaleč ne bo dovolj za občutne izboljšave na vodotokih, še sklepa časnik.

Vlada se bo s poročilom o škodi seznanila na četrtkovi seji. Okoljskemu ministrstvu bo naložila, da pripravi sanacijski načrt, ki mora biti glede na določila zakona pripravljen v treh mesecih. V tem trenutku še ni znano, koliko denarja bo državi uspelo zagotoviti za sanacijo, saj za to obstajata dve veliki oviri: sedanje finančno stanje v državi in blokada proračuna, časnik povzema navedbe ministrstva.