Pri bolnici, ki se je že od otroštva zdravila zaradi zapletene srčne napake, se je stanje v zadnjih letih slabšalo, predvsem zaradi kroničnega pomanjkanja kisika v organizmu, kar je posledica že omenjene srčne napake. Kljub izjemno zapleteni, spremenjeni anatomiji in visokem tveganju, so bili na KO za pljučne bolezni in alergije Interne klinike UKC Ljubljana mnenja, da je potrebno poskusiti s presaditvijo pljuč in srca, saj je bila to edina možnost, s katero bi bolnici lahko podaljšali življenje.

Poseg potekal brez večjih zapletov

UKC Ljubljana na področju presajanja pljuč že vrsto let sodeluje z ekipo prof. Klepetka iz Univerzitetne bolnišnice na Dunaju, zato so bolnico predstavili tudi njegovi ekipi, ki je sprejela indikacijo za presaditev pljuč in srca. Po nekaj mesečnem čakanju na primeren organ so uspešno enajstega novembra izvedli poseg. Pooperativni potek je potekal brez večjih zapletov in bolnica je bila osemnajst dni po posegu premeščena na Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Interne klinike UKCL, kjer so specialisti nadaljevali zahtevno pooperativno vodenje. Bolnico pa so včeraj odpustili v domačo oskrbo.