Smoličeva je bila za v. d. ravnateljice imenovana do imenovanja novega ravnatelja, vendar največ za eno leto. Postopki za imenovanje novega ravnatelja so v pripravi.

V ljubljanski operno-baletni hiši so bili nad hitrim odhodom Mitje Bervarja šokirani, saj so pred največjim dogodkom sezone, uprizoritvijo Wagnerjevega Letečega Holandca, katerega premiera bo 18. januarja.

Da je funkcija predsednika državnega sveta profesionalna, je Bervar vedel, ne pa, da z izvolitvijo nemudoma nastopi delovno razmerje na novem delovnem mestu in je s tem pravno nična njegova dosedanja pogodba o zaposlitvi z ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Na podlagi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda je lahko ravnatelj razrešen pred potekom mandata, če sam zahteva razrešitev. V skladu z zakonom o funkcionarjih v državni upravi so mu pravice iz delovnega razmerja iz naslova funkcije predsednika državnega sveta začele teči 13. decembra 2012.nr