Razvpiti državnozborski poslanec, ki je bil zaradi neporavnanega dolga svojega podjetja aprila izključen iz Državljanske liste Gregorja Viranta, je obdolžen zlorabe županskega položaja, za kar mu grozi kazen do treh let zapora.

Pred koncem svojega drugega in hkrati zadnjega mandata je Ivan Vogrin na račun občine izdal 834 strani debelo kronologijo z naslovom Lenart je drugačen, ki je izšla v nakladi 4000 izvodov in jo je prejelo vsako lenarško gospodinjstvo. V almanahu so zbrani časopisni zapisi o dosežkih občine in njenega župana v obdobju 2002–2006.

Očitajo mu 59.000 evrov škode

Mariborski okrožni tožilec Andrej Kirbiš je prepričan, da je Vogrin s to samopromocijo na račun davkoplačevalcev prekoračil svoja pooblastila, postopal naj bi tudi v nasprotju z zakonom o javnih naročilih, ker je z izdajateljem knjige podpisal neposredno pogodbo, za ta posel pa tudi ni imel soglasja občinskega sveta. S tem naj bi občini povzročil za 14,6 milijona tolarjev (59.000 evrov) škode.

»Očitek storitve kaznivega dejanja je hud,« je okrajni sodnici Miheli Pašek uvodoma potarnal Vogrin. »Obtožni predlog ne temelji na dejstvih in dokumentaciji, saj sem postopal v skladu z veljavno zakonodajo.« Almanah je izdala občina Lenart, je poudaril, in podobne monografije so izdajali njegovi predhodniki, tudi njegov naslednik, »seveda na drugačnih osnovah«.

Po njegovem prepričanju je vsaj polovica člankov kritično nastrojena, saj so skušali podati objektivno sliko njegovega dela. Posel se je začel kot naročilo majhne vrednosti, pri katerih ni treba objaviti javnega razpisa. Vse potrebne procedure je po Vogrinovih vodila občinska komisija, zato on ni imel podlage za dvom, da je posel potekal nezakonito ali v nasprotju s predpisi. Strošek se je kasneje povečal, ker se je izkazalo, da bo predvidenih 400 strani premalo.

»Ali ob sklepanju pogodbe niste poznali obsega knjige?« se je čudil tožilec Kirbiš. »Izhajali smo iz obsega prejšnje kronologije,« mu je odvrnil Vogrin in dodal, da je zadolžena občinska delavka zbrala bistveno več člankov »in je nekaj gradiva celo ostalo na občini«. Zato so se odločili, da bodo z izbranim tiskarjem podpisali aneks, s katerim so strošek tiska povečali na že omenjeni sporni znesek.

Sodnica je včeraj zaslišala več prič, med drugim Marjana Štrikerja, ki je bil leta 2007 upravni inšpektor. Izpovedal je, da so ga zaposleni na občini Lenart obvestili o sumu, da naj bi bivši župan Vogrin zganjal samovoljo in da je vodil postopke v nasprotju z veljavnimi zakoni, med drugim tudi s tem, da je izdal sporni almanah. Štriker je na podlagi tega, kar je slišal od uslužbencev, in po prelistavanju almanaha ocenil, da je treba zbrane informacije posredovati policiji.

Sumljivi posli v poslanskih klopeh

Zelo verjetno je, da bo Vogrin v prihodnosti še pogosto grel sodno klop, saj je mariborsko okrožno tožilstvo septembra vložilo zahtevo za preiskavo zaradi kar 20 domnevnih kaznivih dejanj poslovne goljufije. Včeraj pa je nove Vogrinove domnevne nečednosti razkrila komisija za preprečevanje korupcije.

Poglobila se je namreč v porabo javnega denarja, ki ga imajo na voljo poslanci in poslanske skupine za izobraževanje in strokovno pomoč. Ugotovila je, da trenutna ureditev omogoča vrsto sistemskih korupcijskih tveganj. To je komisija utemeljila s primerom poslanca Vogrina, ki je sklenil pogodbo s podjetjem Vinestra iz Maribora. To podjetje ni nikoli opravilo dogovorjenih storitev, za katere je prejelo 7875 evrov državnega zbora. Ko se je ta denar stekel na transakcijski račun podjetja, je bila v poznejših tednih večina dvignjena gotovinsko iz bankomatov. Petsto evrov pa so nakazali nekdanji poslančevi ženi V. V. To podjetje ni imelo nobenih drugih prihodkov razen denarnega priliva iz državnega zbora.

»Zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja bo komisija ugotovitve odstopila policiji,« so še sporočili iz komisije. Vogrin njenih ugotovitev včeraj ni maral komentirati, ker z njimi ni bil podrobneje seznanjen.