Semič.Obremenjenost območja Bele krajine z zelo obstojno strupeno spojino PCB (poliklorirani bifenili) se je v 27 letih, odkar so jo v semiški Iskri prenehali uporabljati, močno zmanjšala, tako da uživanje lokalno pridelane hrane na tem območju ni nevarno za zdravje ljudi. Toda kljub temu bo po mnenju stroke najverjetneje šele čez nekaj generacij mogoče reči, da sporne kemikalije v Beli krajini ni več.

Kot pravi Matjaž Kočar, vršilec dolžnosti direktorja Direktorata za varno hrano, ni nevarnosti pri uživanju žit, sadja, zelenjave, nekaj previdnosti je potrebne le pri živilih živalskega izvora, kot so jajca, mleko, piščanci v prosti reji. Še vedno pa opozarjajo na previdnost pri uživanju rib iz Krupe in Lahinje nizvodno od Gradca, saj koncentracija PCB v njih močno presega mejne vrednosti. »Pri ribah so bili rezultati porazni, zato jih absolutno odsvetujemo za uživanje,« opozarja Bonia Miljavac z Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto.

Obolevale so zlasti ženske

Do onesnaženja reke Krupe je prišlo v letih 1962–1985, ko so v semiški Iskri uporabljali sporno kemikalijo kot impregnant. Porabili so je 3700 ton, skupna količina odloženih odpadkov in emisij PCB na širšem območju Semiča pa je bila 70 ton. Okoli 30 ton odpadkov so varno odložili na odlagališču pri tovarni, 13 ton pa so odvrgli v bližini tovarne in nekaj kilometrov nad izvirom reke Krupe. Tako se je PCB izpiral v kraške podzemne in površinske vode povodja Krupe, kjer se je nabiral zlasti na rečnem sedimentu. Ta je bil nato dolgoletni vir onesnaženja Krupe, Lahinje in Kolpe.

Prvo analizo so strokovne službe izdelale leta 1983 in odkrile visoke koncentracije PCB v rekah, kasneje tudi v zraku, vodi, sedimentu, zemlji, organizmih in v prehrani. Vse to pa je vplivalo na zdravje ljudi, zlasti žensk. Ugotovili so, da so imele ženske, ki so v letih 1978–1997 bivale na onesnaženem območju, v primerjavi z belokranjskim povprečjem več kot štirikrat večje možnosti, da bodo zbolele za rakom žolčnika ali žolčevodov. V zadnjih letih, ko je koncentracija PCB močno upadla, pa je tudi tveganje prebivalk onesnaženega območja že padlo celo pod belokranjsko povprečje.

PCB še vedno v materinem mleku

»PCB lahko vpliva tudi na zmanjšanje imunosti, odpornosti, ljudje so lahko bolj dovzetni za razne bolezni, te snovi tudi motijo hormonske in spolne funkcije, lahko vplivajo na razvoj ploda, povzročajo genske okvare. Ali se bo učinek pri nekomu izkazal ali ne, pa je seveda odvisno od časa izpostavljenosti, prejete doze, dovzetnosti,« pravi Miljavčeva.

Z letom 1985, odkar je uporaba PCB pri nas prepovedana, so začeli izvajati obsežen sanacijski program na širšem območju Semiča. V proizvodnji kondenzatorjev so izvedli ekološko in tehnološko sanacijo, sanirali odlagališča odpadkov in začeli redno izvajati nadzorne meritve. Stroka je v letih 2007–2009 izvedla tudi monitoriong, ki je pokazal, da je PCB še vedno prisoten v mleku doječih mamic. Vendar rezultati ne kažejo, da bi morali ženskam odsvetovati dojenje.

Po besedah Venčeslava Lapajneta z Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor življenje v naseljih tik ob reki Krupi zaradi PCB danes ni nevarno. »Lahko mirne duše rečem, da ljudje v vsakdanjem življenju naletijo na vrsto drugih snovi, ki bi lahko bile bolj neprijetne.« Kot dodaja, bo stroka stanje v prihodnje spremljala z rednim monitoringom.