Od leta 2008 naprej je oktober mesec, ko se stopnja registrirane brezposelnosti občutneje poveča, so opozorili v statističnemu uradu. Kot so pojasnili, so ta povečanja posledica začetka novega šolskega leta, ko mnogim

študentom poteče študentski status in se prijavijo na zavod za zaposlovanje. Deloma so višje stopnje tudi posledica konca poletne sezone, so dodali.

Oktobra pa je bila brezposelnost z 12,1 odstotka še vedno nižja, kot je bila na začetku letošnjega leta. Januarja je bila namreč pri 12,5 odstotka.

V obravnavanem mesecu je bilo na zavodu za zaposlovanje prijavljenih 110.886 oseb, kar ne odstopa od enakega lanskega obdobja, ko jih je bilo je 110.905. Število brezposelnih oseb se je oktobra letos v mesečni primerjavi sicer zvišalo za 5445; število brezposelnih moških je poraslo za 2650, število brezposelnih žensk pa za skoraj 2800.

Stopnja registrirane brezposelnosti se je povečala v vseh statističnih regijah; najbolj v koroški in zasavski, kjer se je okrepila za 0,8 odstotne točke.

Konec oktobra je bilo v Sloveniji 807.141 delovno aktivnih oseb, kar je skoraj 1200 oseb manj kot v predhodnem mesecu. Upadanja števila delovno aktivnih oseb, kot kaže, še ni konec, saj se je število znižalo še peti mesec zapored. Od maja letos se je število delovno aktivnih tako znižalo za skoraj 10.000 oseb.

Število delovno aktivnih oseb se je sicer tokrat najbolj znižalo v dejavnosti gradbeništvo (za približno

550 oseb) in v dejavnosti javne uprave (za malo manj kot 480 oseb).

Aktivno prebivalstvo je seštevek delovno aktivnih oseb in registriranih brezposelnih oseb. V zadnjih letih je v Sloveniji zaznati izrazit upad aktivnega prebivalstva. Oktobra leta 2008 je bilo v Sloveniji približno 950.000 aktivnih, oktobra letos pa le še 918.000. Samo od lanskega oktobra je aktivno prebivalstvo upadlo za več kot 17.000 oseb.