Restriktivni finančni načrt za leto 2013

Z veliko večjo zaskrbljenostjo v zdravniški zbornici spremljajo realizacijo sklepov skupščine ZZZS, ki ob prepovedi zadolževanja zavoda sprejema restriktivni finančni načrt za leto 2013 v nasprotju z ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem, je še zapisal predsednik zbornice. Izrečene besede, da ZZZS ostaja na "varni strani", po mnenju zbornice nakazujejo, da so zdravniki in bolniki na nevarni strani posledic take odločite. "V atmosferi izgubarjev na strani zdravstvenih izvajalcev se bodo stopnjevali poslovodni pritisk na nosilce zdravstvene dejavnosti, kar lahko posredno že vpliva na varnost in kakovost procesov zdravljenja," je opozoril Možina.

Rezi v slovenskem zdravstvu kar najmanj boleči

Dvotirno upravljanje slovenskega zdravstva po njegovem mnenju nakazuje, da "smo še daleč od vsebinskih rešitev razlogov za veliko krizo slovenskega zdravstva". V zdravniški zbornici pričakujejo večji posluh za njihove predloge reševanja krize, zavedajo pa se, da lahko le z razumnimi rešitvami pripomorejo da bodo rezi v slovenskem zdravstvu najmanj boleči tako za zdravstvene delavce kakor tudi v dobrobit slovenskih bolnikov, je še zapisal predsednik zbornice.