Prevalje. Po treh letih se prevaljski župan Matic Tasič znova zagovarja zaradi domnevne zlorabe položaja in pravic. Obtožnica mu očita, da je prevaljskemu gradbincu Matjažu Ivartniku pomagal pridobiti protipravno premoženjsko korist. Tasič naj bi bil kot župan občine Prevalje vpleten v domnevno sporne posle gradbinca Ivartnika. Slednji naj bi leta 2007 sporne terjatve, bilo naj bi jih šest, prodajal več različnim bankam hkrati. Med temi pa sta bili tudi dve, s katerimi je soglašal Tasič in sta povezani z dvema večjima projektoma v občini Prevalje.

Tožilstvo zahteva leto in pol zapora

Šlo je za gradnjo nogometnega igrišča in komunalno ureditev celotnega območja Šentanjela. Tasič se je v obtožnici znašel, ker naj bi kot župan podpisal izjavo, s katero se je zavezal, da bodo vse obveznosti do družbe, ki je odkupila sporne terjatve podjetja Ivartnik, poravnane s strani občine, čeprav za to ni bilo podlage v pogodbah. To je storil, čeprav naj bi vedel, da teh terjatev sploh ni bilo oziroma da so bile že poravnane. S tem pa naj bi Ivartnikovemu gradbenemu podjetju pridobil protipravno premoženjsko korist v višini okoli 370.000 evrov. A je Tasič včeraj na sodišču vse obtožbe zanikal, prav tako je krivdo zanikal Matjaž Ivartnik mlajši, direktor družbe Beton gradnje. To pomeni, da bo sodišče na prihodnjih obravnavah, prva bo že v januarju, moralo razjasniti okoliščine domnevno storjenih kaznivih dejanj in ugotoviti, ali so obtožbe upravičene ali ne. Sicer pa tožilstvo za Tasiča zahteva leto in pol pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo petih let in povrnitev škode v višini 294.000 evrov.

Pred tremi leti oproščen obtožb

Tasič obtožnice ni želel komentirati, češ da je konstrukt. Je pa obtožbe zavrnil in obenem dejal, da za zdaj tudi ne razmišlja o odstopu z županske funkcije. »Če se bo izkazalo, da sem izgubil zaupanje občanov, pa s tem nimam nobenih težav. A dokler delamo dobro in korektno, menim, da ljudje tega od mene ne bodo zahtevali,« je dejal. Sicer pa je pred tremi leti Tasič prav tako sedel na zatožno klop. Obtožnica mu je tudi takrat očitala zlorabo položaja, saj naj bi s poroštvom občine za dve posojilni pogodbi brez sklepa občinskega sveta, kot veleva zakon o lokalni samoupravi, pridobil protipravno premoženjsko korist nogometnemu društvu Korotan iz Prevalj.

A ga je marca 2009 tričlanski senat okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu po zaslišanju vseh prič, obtožb zaradi pomanjkanja dokazov oprostil. Tožilstvo je vztrajalo, da bi moral imeti župan o danem poroštvu sklep občinskega sveta, sodnica pa je na podlagi pričevanj občinskih svetnikov in drugih zapisnikov, ki so bili vloženi v spis, ocenila, da je župan načelno soglasje svetnikov imel. Prav tako je tožilstvo vztrajalo, da je župan s podajo poroštva za sredstva, ki v občinskem proračunu niso bila predvidena za nogometno društvo, društvu pridobil protipravno premoženjsko korist. Društvo dolga namreč nikoli ni odplačalo, ko si je občina že nakopala tožbo upnika, pa je za poplačilo obveznosti pridobilo sponzorja. mm