Ženske še naprej zaslužijo manj kot moški, imajo manj priložnosti za vrhunsko kariero in več možnosti, da bodo stara leta preživele v revščini, je razvidno iz danes objavljenega poročila organizacije, ki ga povzema ameriška tiskovna agencija AP.

Omejitev ali ukinitev te diskriminacije bi lahko za šibka gospodarstva predstavljala pomemben vir rasti, so navedli v OECD. Izračunali so namreč, da bi lahko 50-odstotno zmanjšanje razkoraka med spoloma na področju zaposlovanja žensk vodilo k letni krepitvi bruto domačega proizvoda (BDP) članic organizacije v obsegu treh odstotnih točk.

"Naložbe v zmanjševanje razlik med spoloma prinašajo največje iztržke od vseh razvojnih naložb," so prepričani v OECD.

"Neenakost med spoloma ne pomeni le preprečevanja pomembnega prispevka žensk h gospodarstvu, temveč tudi zapravljanje let za investicije v izobraževanje deklet in mladih žensk," so dodali.

Ključno rešitev po njihovem mnenju predstavlja promocija dostopa do poceni otroškega varstva. "Če otroško varstvo vzame prevelik del plače oz. delo ne prinaša pravega finančnega dobička, potem so zlasti matere manj angažirane za iskanje službe," je mogoče brati v poročilu.

V ZDA so leta 2009 za otroško varstvo denimo namenili javna sredstva v obsegu 0,4 odstotka BDP, povprečje v OECD pa znaša 0,7 odstotka BDP.

V OECD so opozorili še, da je treba v prihodnje spremeniti stereotipe oz. odnos do žensk na področju znanosti in tehnologije, tako da se bodo mlada dekleta lažje odločala za tovrstne poklice.

Ugotovili so še, da na napredovanje žensk in njihove dohodke še vedno vpliva njihov videz.

Po njihovih ugotovitvah ženske v OECD v povprečju zaslužijo 16 odstotkov manj kot moški, ta odstotek pa se, ko gre za vodstvena delovna mesta, še povečuje. Ženske, ki prejemajo najvišje plače, za moškimi v OECD še vedno zaostajajo za 21 odstotkov, še pojasnjujejo v organizaciji.