Poslanci opozarjajo, da bi lahko pretirana uporaba protimikrobnih zdravil vodila v položaj, v kakršnem smo bili pred odkritjem antibiotikov. Zato pozivajo k pripravi in spodbujanju izvajanja smernic za preudarno rabo, namenjenih zmanjšanju nepotrebne in neustrezne izpostavljenosti protimikrobnim sredstvom v humani in veterinarski medicini, živinoreji, kmetijstvu, ribogojstvu in vrtnarstvu.

Ključen del strategije mora po mnenju Evropskega parlamenta predstavljati ohranitev učinkovitosti obstoječih protimikrobnih sredstev, kar je mogoče doseči z odgovorno rabo, za to pa je potrebna sprememba miselnosti glede njihove uporabe.

Da bi preprečili prekomerno uporabo protimikrobnih sredstev, bi se morali živinorejski in ribogojski sektor ter humana medicina osredotočiti na preprečevanje bolezni, ne pa na profilaktično rabo antibiotikov. To se lahko doseže z dobro higieno, zlasti v občutljivih okoljih, kot so zdravstvene ustanove, in z boljšimi pogoji vzreje, menijo poslanci.

Pravica do predpisovanja protimikrobnih sredstev bi morala biti omejena izključno na strokovno usposobljene veterinarje in ločena od pravice do prodaje teh zdravil, da bi tako odpravili ekonomsko spodbudo za predpisovanje. Resolucija še navaja, da protimikrobna sredstva ne bi smela biti na voljo brez recepta.

Resolucija tudi izpostavlja, da morajo biti raziskave na področju novih protimikrobnih sredstev bolje usklajene tako na evropski kot na mednarodni ravni ter morajo imeti koristi od javno - zasebnih partnerstev, da bi na ta način spodbudili večjo razpoložljivost in cenovno dostopnost novih zdravil.