Z novim proračunom so znatno povečali sredstva sklada za šole, in sicer iz 800.000 na 3,600.000 evrov, saj so po dolgih letih brez dolgov tudi v Kamniku svetniki podprli zadolževanje. Zadolžili naj bi se za 2,7 milijona evrov, in sicer za blizu deset milijonov evrov vredno šolsko naložbo obnove in gradnje prizidka s telovadnico ob najstarejši kamniški OŠ Toma Brejca. V sklad za šole pa naj bi z rebalansom prenesli tudi prihranek sredstev, ki jih bo navrgel zakon o uravnoteženju javnih financ občin. Po prenovi in dograditvi najstarejše šole, katere učenci so že od začetka šolskega leta razseljeni po vsej občini, naj bi namreč takoj nadaljevali tudi prenovo sosednje OŠ Frana Albrehta. »Vendar le, če bodo to dopuščale finančne razmere v občini in državi,« kot je v verjetno najkrajšem odgovoru na svetniško vprašanje svetnici Maji Suhoveršnik odgovoril direktor občinske uprave Ivan Kenda.

Zdaj popravljen in prijaznejši odlok o nadomestilu za stavbno zemljišče je letos občanom večkrat dvigoval pritisk, jih pehal v vrste za pritožbe, številnim močno zvišal zneske na položnicah, najbolj sporen pa je bil v delu o terenskem pridobivanju podatkov. S spremembami odloka, ki jih bodo naslednje leto še dopolnjevali, se bo v občinsko malho letos nateklo 180.000 evrov manj, kot so sprva načrtovali.