»Ne. Nisem kriv,« je včeraj na koprskem sodišču dejal koprski župan Boris Popovič, ki je obtožen zlorabe položaja, ker naj bi zemljišče na Serminu po ugodni ceni prodal vnaprej določenemu kupcu. Javni razpis za zbiranje ponudb je namreč vseboval poseben pogoj, ki ga je lahko izpolnilo le podjetje Serming. Za kvadratni meter zemljišča je Serming odštel 86 evrov, čeprav se je za isto zemljišče zanimalo tudi italijansko podjetje Magic s.p.a. iz Vidma, ki je bilo pripravljeno za kvadratni meter odšteti 98 evrov. Vendar ponudbe nato ni oddalo, ker je občina v razpis zapisala pogoj, da mora imeti ponudnik v lasti sosednje parcele, te pa je imelo le podjetje Serming.

Zaslišani bodo vsi predstojniki uradov koprske občine

Drugih pripomb ali predlogov tokrat Popovič ni imel, do sodnice Meri Mikac je bil presenetljivo vljuden in zadržan. Besedo je predal svojemu zagovorniku. To ni bila Angelina Jolie, ki si jo je koprski župan tako zelo želel za zagovornico. Potem ko je Matozu preklical pooblastilo, mu je sodišče dodelilo zagovornika po uradni dolžnosti Milana Vovka, vendar se je nato Popovič odločil, da najame koprskega odvetnika Renata Dukiča. Ta je sodišču včeraj predlagal, naj kot priče zasliši vse predstojnike uradov na koprski občini, ki bodo lahko povedali, kako se pripravlja dokumentacija in kako poteka delo na občini. Dukič namreč meni, da Popovič ne more biti kriv, ker ni bil avtor dokumentov, ki jih kot sporne navaja obtožnica. »Popovič po izobrazbi ni pravnik in sestavljanja konkretnih pravnih aktov ne obvlada,« je povedal Dukič in dodal, da je treba dokazati subjektivno odgovornost posameznikov, ne pa objektivne odgovornosti.

Poleg vseh predstojnikov naj sodišče zasliši še nekdanjega Popovičevega odvetnika Francija Matoza in Franca Rojka, ki bosta lahko povedala, kdo je izdelal dokumentacijo. Matoza in Rojka je za priči predlagal tudi Branko Gvozdič, odvetnik direktorice občinske uprave Sabine Mozetič, ki je v isti zadevi soobtožena zaradi pomoči pri storitvi kaznivega dejanja. Prav ona naj bi službam naročila, da se v razpis vnese poseben pogoj, ki ga je lahko izpolnil samo Serming. Mozetičeva je na predobravnavnem naroku krivdo prav tako zanikala, njen odvetnik pa je dejal, da je bila v opravičljivi zmoti, češ da je sporno dokumentacijo pripravila odvetniška družba Matoz.

Mozetičeva včasih tudi predstojnica urada za nepremičnine

»Sama sestava sklepa niti ni relevantna. Obtožba Mozetičevi ne očita sestave sklepa. Statut Mestne občine Koper in zakon o lokalni samoupravi pa jasno določata, kdo je odgovoren za zakonitost delovanja občinskih organov, ne glede na to, komu plačajo ali ga najamejo za svetovanje,« je na omenjeni predlog obrambe odgovorila tožilka Janja Hvala in menila, da zato zaslišanje Matoza in Rojka ni potrebno. Na zagovor Popovičeve obrambe, da Popovič ni pravnik in da zato ne more biti kriv, pa je tožilka včeraj odgovorila, da že star latinski pregovor pravi, da nepoznavanje prava škodi in se zato na kaj takega ni možno izgovarjati in se rešiti odgovornosti. Sodišču je predlagala tudi, naj pridobi podatke, na katerih mestih je bila Mozetičeva zaposlena na občini. Mozetičeva je bila namreč tudi predstojnica urada za nepremičnine, zato je po mnenju tožilstva strokovnjakinja glede priprave in oblikovanja listin za pridobitev ali odtujevanje občinskih nepremičnin.

Dukič je ob tem dodal, da bi sodišče moralo ugotavljati, kdo je sestavil dokumentacijo in kdo bi jo bil sposoben sestaviti. Povedal je še, da pri omenjenem pravnem poslu ni šlo za neposredno prodajo in cilj ni bil izključno doseganje najvišje cene, zato je menil, da zaslišanje italijanskega ponudnika ni potrebno.