Luče ob Savinji. Sodu so izbile dno zadnje poplave, v katerih je občina Luče znova utrpela precejšnjo škodo, ki dosega poltretji milijon evrov. »Na srečo tokrat sicer ni šlo za stoletne vode in je spodnji del Luč ostal suh, a so manjkali zgolj centimetri, da bi se spet zgodila katastrofa. Kljub temu je škoda velika. In ker se nam je zdelo, da je treba določene stvari ljudem pojasniti, je na pobudo svetnikov nastalo pismo, pod katerega sem se podpisal tudi sam,« je namen pisma, ki so ga prejeli vsi prebivalci Luč, pojasnil tamkajšnji župan Ciril Rosc.

Projekt za gradnjo obvoznice mimo Luč, ki zajema tudi ureditev protipoplavne zaščite, je nastajal desetletja, začetki segajo celo pol stoletja nazaj. »Resneje smo se projekta znova lotili po letu 1990, po katastrofalnih poplavah, in od takrat naprej, še preden je bila leta 1994 ustanovljena naša občina, je aktivnosti za to vodila država, ki je združila oba projekta, torej cestni del, ki zajema gradnjo obvoznice, in protipoplavni, ki bi spodnji del Luč trajno ščitil pred poplavami. Ta projekt se je nato usklajeval še desetletje in z zadnjo različico, ki je bila ocenjena kot najprimernejša, je soglašalo 17 institucij, organov, med drugim tudi občina. Državni prostorski načrt je bil tako na vladi potrjen in sprejet, ministrstvo pa je bilo uspešno tudi pri pridobivanju evropskega denarja.«

Lastniki zavirajo prodajo

A se je skupina lastnikov zemljišč, ki so se povezali v Združenje za trajnostni razvoj Luč, na ministrstvo pritožila. Po njihovem mnenju bi obvoznica kraju povzročila nepopravljivo škodo, zato bi bilo bolje, če bi država denar raje namenila za obnovo obstoječe ceste skozi Luče, za rekonstrukcijo ceste proti Solčavi in za gradnjo kolesarskih cest. »Projekt je megalomanski in bo ogromno stal. Gre za nepotrebno naložbo, potrato denarja, uničenje narave in trajnostnega razvoja. Naložba bo prinesla več slabosti kot prednosti,« je razloge za to pojasnil predsednik omenjenega združenja Alojz Selišnik. Zato so se mnogi lastniki, katerih zemljišča ležijo na območju, kjer bi se gradila obvoznica, odločili, da zemlje ne bodo prodali. A kot so svetniki in župan zapisali v odprtem pismu, v katerem so želeli občanom podrobno predstaviti zaplete, predvsem pa jim odgovoriti na vprašanje, čemu se v občini še vedno nič ne gradi, je med njimi tudi nekaj takih, ki v Lučah sploh ne živijo, pa želijo kljub temu očitno odločati o njihovi usodi.

»Pogodba med državo in izvajalcem je podpisana, dejansko bi se dela morala že začeti izvajati, še letos so računali, da bodo pridobili tudi gradbeno dovoljenje, pa ga niso in to zaradi nekaj kvadratnih metrov ob Savinji, ki bi jih država od lastnikov odkupila po več kot pošteni ceni, a so se posamezniki prek znanih odvetniških družb temu uprli, s tem pa zavirajo tudi začetek gradnje,« pojasnjuje župan, ki ga moti, ker je denar za to dejansko zagotovljen in občine to ne bi bremenilo. Posamezniki pa seveda s tem projekt blokirajo in zavlačujejo postopke.

Prihodnost si bodo pisali sami

Kot še navajajo v odprtem pismu, s tem nikakor ne mislijo, da lastniki nimajo pravice ščititi svoje lastnine tudi po pravni poti. A so prepričani, da je to vse prej kot primerno. Med ljudmi je čutiti nejevoljo, med njimi so se v zadnjem času razširile neresnice in tudi laži, zato so se odločili, da nekatera dejstva pojasnijo v pismu. »Bobu je treba reči bob. Morda malo pozno, a kljub temu upamo, da še dovolj zgodaj za postavitev stvari v Lučah na pravo mesto. Da bo kraj zaživel v prihodnje po meri Lučanov in za Lučane. Če lahko z evropskim denarjem, kot se nam obeta, pa še toliko bolje. Skratka, Lučani si bomo pisali prihodnost sami,« končujejo pismo, pod katerega so se poleg župana podpisali svetniki Tomaž Robnik, Blaž Voler, Niko Brezovnik, Slavko Robnik, Peter Podkrižnik, Matjaž Pečovnik, Peter Kladnik, Jože Moličnik in Ivan Škrubej.