In kaj je ključnega pomena za uspeh podjetja in motiviranost zaposlenih? »Med ključnimi je samostojnost. Da bi bili za naše stranke najboljši prodajalec čevljev na drobno, delajo naši zaposleni nadpovprečno in v okviru vsakega delovnega mesta podjetniško, samostojno in orientirano na rezultate. Naši vodilni zaposleni morajo ustvariti primeren prostor za samoiniciativnost zaposlenih, odgovornost in ponos na dosežene rezultate, in vsakega posameznega sodelavca obravnavati kot človeka z vsemi njegovimi zmogljivostmi, potrebami in težavami. To se odvija v duhu sožitja, medsebojnega podpiranja in ne v nasprotovanju. S tem nastaja občutek pripadnosti. Hkrati spodbujamo ljudi, ki so pripravljeni ciljno sooblikovati naše podjetje, naši zaposleni pa so soudeleženi pri uspehu podjetja - razvoj na osebni in profesionalni ravni,« je med drugim poudarila Suzana Jež iz podjetja Deichman.

Še nekaj statističnih podatkov o izboru Zlata nit 2011. Vanj se je prijavilo 111 podjetij, kar je bilo ob dejstvu, da se je gospodarska kriza poglabljala, še posebno razveseljivo. Povprečna ocena kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo je bila 3,72. Doslej je v petih letih odgovarjalo na anketo več kot 41000 zaposlenih in gre za največjo tovrstno raziskavo v regiji. Na seznam 101 najboljšega zaposlovalca se je uvrstilo 17 gazel, medtem ko je bilo 24 podjetij na seznamu 101 najboljšega zaposlovalca Zlate niti vseh pet let.

Podjetja, ki želijo s sodobnim in hkrati vitkim vprašalnikom, ki ga je oblikovala družba Mediade ob podpori strokovnjakov, preveriti kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo, se lahko prijavijo do konca decembra na naslovu http://zlatanit.dnevnik.si/sl/Prijavnica.