Prejemniki osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje so: Adria Mobil (najboljši zaposlovalec Zlate niti 2011 med velikimi podjetji), Aerodrom Ljubljana (na seznamu 101 najboljšega zaposlovalca Zlate niti 2009), Astec, B&B izobraževanje in usposabljanje, Butan plin (redno med najboljšimi zaposlovalci Zlate niti), Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Center za razvoj Litija, Dom starejših Šentjur, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova, Hoteli Bernardin, Hypo Alpe Adria Banka. in Hypo Leasing, Interseroh, Javno komunalno podjetje LOG, Kobilarna Lipica, Lineal, Lipica Turizem, gostinstvo in turizem, Messer Slovenija, Metrel, MIŠKA, izobraževanje in organizacija, NAPREJ, center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, RTV Slovenija, SAOP Računalništvo (najboljši zaposlovalec Zlate niti 2010 med srednjimi podjetji), Skupina Kolektor, Skupina Panvita, Skupina Panvita MIR, Zavarovalnica Triglav (finalist Zlate niti 2009) in Zavod svetega Cirila in Metoda Beltinci.

Šest podjetij iz generacije 2008 pa je prejelo tudi polni certifikat Družini prijazno podjetje, in sicer Abbott Laboratories, družba za farmacijo in diagnostiko, ki je redno med najboljšimi zaposlovalci Zlate niti, Skupina Elektro Ljubljana, Halcom, ki je bil najboljši zaposlovalec Zlate niti 2007, S&T Slovenija, ki je redno med finalisti Zlate niti, SRC sistemske integracije, ki redno sodeluje v Zlati niti, in podjetje Vizija računovodstvo, ki je bilo finalist Zlate niti 2011 v kategoriji srednje velika podjetja.

Med podjetji z osnovnim certifikatom je torej tudi SAOP, najboljši zaposlovalec Zlate niti 2011 med srednje velikimi podjetji. »V podjetju smo se zadnja leta posvetili izboljšavam pri upravljanju s človeškimi viri, saj se zavedamo, da lahko le s sodelovanjem in s kar največjim prispevkom vsakega zaposlenega ohranjamo svojo konkurenčnost in poslovno uspešnost,« je med drugim povedala Sonja Šinigoj, direktorica SAOP.

S pridobitvijo certifikata Družini prijazno podjetje potrjujejo kakovostno delo pri kadrovskem vodenju in po lastnem prepričanju še nadgrajujejo priznanje najboljši zaposlovalec. Kot je poudarila Sonja Šinigoj, podelitev tega certifikata izkazuje visoko družbeno odgovornost podjetja in ima pozitiven in spodbujevalen vpliv na dobrobit širšega okolja.

Za sprejetje osnovnega certifikata so sprejeli štiri obvezne in šest dodatnih ukrepov, ki so zastavljeni tako, da so ugodni tudi za zaposlene brez družin. Med obveznimi ukrepi pri obravnavi družini prijaznega podjetja so: komuniciranje z zaposlenimi, komunikacija z javnostjo, mnenjske raziskave med zaposlenimi ter izobraževanje oziroma informiranje za vodilne. Med šestimi neobveznimi ukrepi, ki jih je podjetje uveljavilo, pa so: upravljanje z delovnim časom, možnost izmeničnega dela od doma, določitev pooblaščenca/ke za vprašanja usklajevanja poklica in družine ter enakih možnosti, dan odprtih vrat, obdaritev novorojenca ter otroci v organizaciji.

Po načrtih bo podjetje sprejelo tudi ukrepe za polni certifikat, vendar mora po pravilih certificiranja vzdrževati osnovni certifikat najmanj tri leta. Za ohranjanje certifikata bodo izvajali letne revizijske preglede, postopoma pa bodo sprejemali tudi druge izmed 80 možnih standardnih ukrepov, ki jih opredeljuje certifikat Družini prijazno podjetje.