Postojna.Občina Postojna je zaradi negativnega mnenja računskega sodišča v predlogu proračuna za leto 2013 predvidela prodajo svojega kontrolnega deleža v družbi Postojnska jama, a si je nato »po preučitvi stališč svetniških skupin in javnosti« premislila in občinskim svetnikom tik pred zdajci poslala spremenjen predlog, da občina prevzame neposredno lastništvo delnic.

Svetniki so tako na nedavni seji sprejeli sklep, da se nad hčerinsko družbo Postojna turizem, prek katere je občina zdaj solastnica 25,1-odstotnega deleža v Postojnski jami, začne postopek likvidacije. V postopku se pred izbrisom družbe opravi prodaja premoženja družbe in poplačilo vseh obveznosti, torej posojil, nato pa se družbo dokončno likvidira ter njene delnice in morebitno preostalo premoženje prenese na občino Postojna. Pri tem pa se odpira vprašanje, v kolikšnem času bo družba, če sploh, sposobna prodati nepremičnine, ki jih je nanjo prenesla občina in s katerimi je zavarovala 3,2 milijona evrov visoko posojilo za nakup delnic. Postopek li-kvidacije bi tako lahko trajal tudi več let.

Marjan Batagelj, večinski lastnik Postojnske jame, je z razpletom zadovoljen, saj podpira tovrstno javno-zasebno partnerstvo. Če bi se občina odločila delež odprodati, pa bi uveljavljal predkupno pravico. Da je kontrolni delež občine v Postojnski jami, prek katerega ima vpliv na ključne odločitve v družbi, v javnem interesu, menijo tudi v postojnskem Društvu 23. april, medtem ko se del svetnikov vseeno sprašuje, ali ni cena za takšen javni interes vendarle previsoka, saj solastništvo na račun posojila občino stane okoli 250.000 evrov na leto.

Spomnimo, da računsko sodišče od občine pravzaprav ni zahtevalo prodaje deleža. Za neustrezno je označilo to, da je občina solastnica deleža prek hčerinske družbe – ki mimogrede ni ustvarjala nobenih neproračunskih sredstev za servisiranje posojila – zato je občini priporočilo, da vzpostavi neposredno lastništvo s prenehanjem družbe Postojna turizem in prenosom njenega premoženja ter pravic in obveznosti na občino, a je občina našla nekoliko drugačno rešitev.