Škofljica. V občini Škofljica so razmere v osnovnih šolah zaradi nenehnega priseljevanja prebivalstva že nekaj časa kritične. Skoraj sto let stara osnovna šola na Lavrici, ki ni niti potresno varna, poka po šivih. Otroci nimajo ne telovadnice ne jedilnice, šolska knjižnica pa domuje na vsega petih kvadratnih metrih.

»Naše osnovne šole trenutno obiskuje 867 učencev, drugo leto pa jih pričakujemo še več. Kolikšen bo točno vpis, bomo izvedeli šele aprila, ampak že zdaj je jasno, da je samo na Lavrici za vpis v prvi razred predvidenih najmanj 38 otrok. Poskusili bomo s popolnitvijo vseh treh šol, tudi s podružnično šolo Želimlje, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Dvoizmenskega pouka ne želim napovedovati, bo pa po vsej verjetnosti potreben pouk z zamikom,« je napovedal ravnatelj osnovne šole in vrtca Škofljica Roman Brunšek, ki od občine pričakuje, da bo v najkrajšem možnem času izpeljala vse potrebne postopke za gradnjo nove osnovne šole.

Idejne zasnove je komisija premlevala dve leti

Spomnimo: na Škofljici so pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo nove osnovne šole že pred več kot dvema letoma, a so se župan Ivan Jordan in občinski svetniki odločili, da 11 milijonov evrov vredno investicijo stornirajo, ker je bila po njihovem mnenju potratna. Zato je župan imenoval strokovno komisijo, ki je dve leti premlevala, katera od šestih prispelih idejnih zasnov nove osnovne šole ustreza željam občine.

»Aktivirali smo zunanje strokovnjake – arhitekte, projektante in gradbene inženirje – ki so skupaj z ravnateljem in drugimi člani komisije preverjali vse dejavnike, predvsem funkcionalnost in energetsko varčnost objekta. Zelo pomembno pa je, da so izbrali varianto, pri kateri je mogoča fazna gradnja. Ker nimamo denarja – država pa nam ga noče dati – računamo, da bomo najprej zgradili šolo do prve faze in vanjo naselili otroke do šestega razreda, potem pa nadaljevali gradnjo, ko bo denar,« je pojasnil Jordan.

Najprej voda, potem šola

Projekt, ki naj bi občino olajšal od šest do osem milijonov evrov, bo zgrajen v več fazah tudi zato, poudarja Jordan, ker občina za prihodnje leto načrtuje še dva izredno draga, a nujna projekta. »Izkoriščamo zadnje trenutke, da lahko počrpamo evropska sredstva za obnovo vodovoda, ki stane 2,4 milijona evrov, in gradnjo kanalizacije Pijava Gorica–Želimlje, ki stane 6,5 milijona evrov. Za izpeljavo teh projektov pa potrebujemo tudi precej svojega denarja. V občini so pač naselja, ki imajo velike probleme z vodo. Voda pa je vselej prioriteta, tudi na račun počasnejše gradnje šole,« je poudaril Jordan.

V civilni iniciativi Za novo šolo, kjer so pred dobrim letom županu žugali z razobešanjem plakatov in od njega zahtevali, da opusti vse občinske projekte in se prednostno loti gradnje osnovne šole, so se zdaj sprijaznili z gradnjo šole v dveh fazah. »Zahtevamo pa, da občinski svet jasno začrta začetek in potek ter financiranje gradnje nove šole. Sicer bo – glede na število otrok v občini – uvedba dvoizmenskega pouka neizbežna,« je povedal Grega Gregorič iz civilne iniciative.