V soboto bo mestni javni stanovanjski sklad objavil dolgo pričakovani 15. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Razpis, ki bo objavljen na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana, stanovanjskega sklada in v časopisu Slovenske novice, bo odprt od 17. decembra letos do 31. januarja prihodnje leto, na voljo pa bo približno 350 stanovanj.

Večina stanovanj je predvidenih v načrtovani soseski Polje III, kjer bo do predvidoma konca leta 2014 zgrajenih 146 stanovanj, ter na drugih lokacijah, sklad pa bo s tem razpisom zapolnil tudi nekatera izpraznjena stanovanja v Ljubljani in na Vrhniki. Z razpisom bo na voljo tudi 10 stanovanj, ki so prilagojena potrebam invalidov, 8 stanovanj, prilagojenih gluhim in slepim, ter 50 stanovanj za samske osebe. Tudi letos bosta glede na dohodke prosilcev oblikovani dve listi, in sicer lista A, s katere prosilcem ne bo treba dodatno plačati za najem stanovanja, in lista B, s katere bodo prosilci morali poleg varščine plačati še 10 odstotkov vrednosti dodeljenega stanovanja.

Višina najemnine za neprofitna stanovanja ljubljanskega sklada je odvisna od vsakega stanovanja posebej, pojasnjujejo na skladovi spletni strani. Izračun najemnine je v veliki meri odvisen od površine in števila točk, ki jih sklad pripiše posameznemu stanovanju. Na skladu so za orientacijo, koliko približno lahko znaša neprofitna najemnina, pripravili izračun za različno velika stanovanja, ki so ovrednotena z enakim številom točk. Po njihovem izračunu mesečna najemnina za garsonjero s 25 kvadratnimi metri znaša približno 82 evrov, za stanovanje za tri osebe s 55 kvadratnimi metri 180 evrov in za stanovanje za pet oseb s 75 kvadratnimi metri približno 246 evrov. Najemniki, ki imajo zaradi nizkih prihodkov težave s plačevanjem takšne najemnine, pa lahko na centru za socialno delo zaprosijo tudi za subvencijo neprofitne najemnine.

Zaradi velikih potreb po neprofitnih najemnih stanovanjih v Ljubljani pa vseeno ne gre pričakovati, da bo teh 350 neprofitnih stanovanj rešilo stanovanjsko stisko vseh prosilcev v prestolnici. Kot je razvidno iz nedavno sprejetega stanovanjskega programa za leti 2013 in 2014, sklad z razpisom za neprofitna najemna stanovanja reši v povprečju nekaj več kot 10 odstotkov prejetih vlog. Na skladu pa so izpostavili, da število prosilcev za stanovanja raste hitreje od povečevanja števila razpisanih stanovanj in da se posledično odstotek uspešno rešenih vlog zmanjšuje, namesto da bi naraščal.

Tudi zato bo sklad ob razpisu izvedel še testni projekt tako imenovanega najema za podnajem. Poskusili bodo pridobiti do 30 tržnih stanovanj v lasti zasebnikov na območju mestne občine, s katerimi bodo sklenili dolgoročne pogodbe, je pojasnil član nadzornega svet Bojan Albreht. S pogodbo se bo lastnik zavezal, da skladu dovoljuje oddajo stanovanja v najem upravičencu, ki se bo uvrstil na prednostno listo, a ne med dobitnike občinskih stanovanj. Upravičenec bo moral podpisati soglasje, da se strinja s sklenitvijo najemnega razmerja za tržno stanovanje za določen čas in za neprofitno najemnino, hkrati pa bo moral plačati tudi varščino v višini šestih neprofitnih najemnin. Najemnik bo plačeval neprofitno najemnino, razliko med tržno in neprofitno najemnino pa bo subvencionirala občina, je dejal Albreht. Hkrati je še opozoril, da je ta projekt odvisen predvsem do dejstva, ali bo sklad na trgu pridobil ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj.