Vse daljši seznam „Global Board Ready Women“ bo tako podjetjem in posredovalcem vodstvenih kadrov na voljo za pregledovanje na spletu. Vsaka vloga za vnos v to podatkovno zbirko se formalno oceni in pregleda, sprejete pa so samo vloge tistih žensk, ki izpolnjujejo merila. Sodelujoče poslovne šole in poklicne organizacije namreč uporabljajo enaka merila za svoje sodelujoče diplomantke in članice.

Vse ženske, vključene v seznam, imajo tako vsaj pet let delovnih izkušenj na enem ali več vodstvenih položajev, na primer kot izvršne ali neizvršne direktorice podjetij, finančne direktorice, direktorice vladnih agencij, direktorice neprofitnih organizacij ali na vodilnih akademskih mestih.

Evropska komisija je novembra 2012 predstavila zakonodajni predlog za bolj uravnoteženo zastopanost žensk in moških v upravnih odborih podjetij, ki bi se dosegla ob upoštevanju zaslug in kvalifikacij. Predlagana direktiva določa minimalni 40-odstotni ciljni delež predstavnic nezadostno zastopanega spola med neizvršnimi direktorji upravnih odborov, ki ga morajo družbe, ki kotirajo na borzi, doseči do leta 2020, javna podjetja, ki kotirajo na borzi, pa do leta 2018.

„Da bi evropsko gospodarstvo znova oživelo, moramo izkoristiti vse nadarjene člane naše družbe. Evropska komisija je zato predlagala evropsko zakonodajno pobudo za spodbujanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških v upravnih odborih podjetij“, je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. Dodala je, da pogosto sliši argument, da primanjkuje usposobljenih žensk, ki bi lahko zasedle mesta v upravnih odborih. Po njenem mnenju so danes evropske poslovne šole in njihovi partnerji po vsem svetu porušili tovrstne mite in tudi stekleni strop, za kar je dokaz seznam, ki potrjuje, da ustrezno usposobljene ženske obstajajo. »Podjetja bi zdaj končno morala izkoristiti ta visoko usposobljeni ženski kadrovski potencial,« je še poudarila Redingova.