Glede na predlog, ki ga je Svet potrdil minuli četrtek, danes pa so ga na plenarnem zasedanju v Strasbourgu potrdili še evropski poslanci, bo v proračunu unije za leto 2013 rezerviranih 132,84 milijarde evrov za plačila in 150,9 milijarde evrov za obveznosti.

Plačila v proračunu EU za leto 2013 tako predstavljajo 0,99 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND), obveznosti pa 1,13 odstotka BND. To je manj od proračuna za leto 2012, ki je obsegal 1,05 odstotka BND za plačila oz. 1,15 odstotka BND za obveznosti.

V primerjavi z letošnjim proračunom se sredstva za povečanje konkurenčnosti unije zvišujejo za 4,8 odstotka. Za obveznosti, povezane z zunanjo politiko, je v letu 2013 predvidenih za 1,9 odstotka več sredstev kot letos, piše v sporočilu Evropskega parlamenta.

Evropski parlament je predlog proračuna za prihodnje leto potrdil, potem ko je dobil pisna zagotovila držav članic, da bodo v začetku leta 2013 priskrbele 2,9 milijarde evrov za poravnavo zapadlih terjatev za letos.

Rebalans letošnjega proračuna predvideva zvišanje plačil za šest milijard evrov za poravnavo že sprejetih obveznosti. Skupno bi bilo za plačila do konca leta potrebnih devet milijard evrov, a so se države in Evropska komisija dogovorili, da bodo bodo določene zapadle terjatve lahko poravnali še v začetku prihodnjega leta.

Ciprsko predsedstvo in Evropski parlament sta v pogajanjih uskladila tudi posebno skupno izjavo, ki Evropsko komisijo poziva, naj skrbno spremlja proračunsko izvajanje in ustreznost plačil glede na potrebe po posameznih evropskih politikah. Institucije EU se zavezujejo tudi k bolj učinkovitemu in gladkemu prilagajanju proračunskih plačil potrebam.

Članice unije in parlament so letos dogovor o proračunu dosegli prej kot lani, ko so čakali vse do zadnjega trenutka. S tem se je unija izognila financiranju po dvanajstinah, ki bi lahko otežilo izvajanje evropskih politik.

Dogovor je bil sorazmerno zgodaj dosežen kljub dejstvu, da je unija sredi veliko bolj težavnih pogajanj glede prihodnjega večletnega finančnega okvira povezave. Novembrski vrh EU ni uspel doseči dogovora o prihodnjem financiranju unije za obdobje med letoma 2014 in 2020; tega je pričakovati v začetku prihodnjega leta.