Nadzorni svet JSS MOL je na korespondenčni seji podal soglasje k besedilu javnega razpisa za dodelitev neprofitnih in tržnih stanovanj z neprofitno najemnino v najem. Ta bo v soboto objavljen v enem od dnevnih časopisov, na spletnih straneh MOL in JSS MOL ter na oglasni deski JSS MOL, je danes sporočil predsednik nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada JSS MOL Bojan Albreht.

Razpis za približno 350 neprofitnih najemnih stanovanj bo odprt od 17. decembra do 31. januarja prihodnje leto. Glede na predpisane maksimalne višine dohodkov v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2011 bosta na razpisu oblikovani dve ločeni listi. Za okoli 230 stanovanj tako ni predvidena lastna udeležba, za preostalih 120 pa lastna udeležba in varščina.

Med razpisanimi stanovanji bo posebnim skupinam prosilcev namenjenih 10 arhitektonsko prilagojenih stanovanj za potrebe invalidnih oseb, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička; osem stanovanj s prilagojenimi inštalacijami za gluhe in slepe osebe ter 50 stanovanj, ki so glede na velikost v skladu s površinskimi normativi primerna za samske osebe.

Zaradi pomanjkanja stanovanj v mestni občini bo sklad v okviru tokratnega razpisa dodatno izvedel že testni projekt, v okviru katerega bo dodatno ponudil še oddajo 30 tržnih stanovanj za določen čas. Ta stanovanja namerava pridobiti po modelu javno-zasebnega partnerstva med JSS MOL in pravnimi osebami, ki so lastniki najemnih stanovanj na območju MOL.

Z lastniki stanovanj, ki bodo uspeli na javnem razpisu, bo sklenjena dolgoročna pogodba, s katero bo lastnik stanovanja omogočil JSS MOL oddajo stanovanja v najem upravičencem. Ti najemniki pa bodo imeli možnost uveljavljati znižanje tržne najemnine pri pristojnih centrih za socialno delo. Razlika med nadomestilom v višini tržne najemnine, ki jo bo JSS MOL plačeval lastniku stanovanja, in neprofitno najemnino, ki jo bo ta prejel od najemnika, pa bo predstavljala subvencijo MOL, je še zapisal direktor sklada Bojan Albreht.