Potem ko je bilo po številnih zapletih, ki so vodili vse do sodb vrhovnega sodišča, jasno, da občina Ilirska Bistrica zaradi nepravilnosti v postopku ter (namerno) zamujenega roka ne bo sodelovala pri volitvah v državni svet, se je kandidat za državnega svetnika Zlatko Jenko najprej sam, nato pa še skupaj z elektorji in skupino občinskih svetnikov odločil izkoristiti zadnje pravno sredstvo in vložiti ustavno pritožbo. Kandidat, elektorji in svetniki so namreč prepričani, da jim je bila kršena z ustavo zagotovljena pravica voliti in biti voljen. Ustavno sodišče je obe pritožbi zavrglo s kratko obrazložitvijo, da »pritožniki nimajo pravnega interesa za odločitev o ustavni pritožbi«.

Jenko: Živimo v pravnih butalah?

»Odločitev ustavnega sodišča je v posmeh pravni državi. Kdo pa ima pravni interes, če ne občinski svetniki, ki so izvolili kandidata za člana državnega sveta, pa legalno in legitimno izvoljeni elektorji in kandidat za člana državnega sveta? Je ustavno sodišče tisto, ki oporeka aktivni volilni pravici občinskih svetnikov in okoli 14.000 prebivalcev Občine Ilirska Bistrica in daje prav tistim, ki so si drznili kršiti temeljno ustavno pravico voliti in biti voljen? Kot kaže, je ustavno sodišče odločilo v nasprotju z ustavo,« je bil oster kandidat Zlatko Jenko. V preteklosti je že sedel v državnem svetu, javnosti pa je znan tudi kot kandidat za predsednika SD na letošnjih volitvah. Kot smo poročali, sta bila glavna krivca za zaplet ilirskobistriški podžupan Dušan Grbec (SDS), sicer predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ni izpeljal kandidacijskih postopkov, in župan Emil Rojc, ki je nepričakovano preklical že sklicano sejo, na kateri je bilo predvideno glasovanje, zaradi česar so v Ilirski Bistrici zamudili rok za imenovanje kandidata in elektorjev. Po pritožbah prizadetih so po nalogu volilne komisije 2. volilne enote ob številnih zapletih volitve izvedli v podaljšanem roku, a je sledila nova pritožba neizbranega kandidata, drugega ilirskobistriškega podžupana Vojka Tomšiča. Volilna komisija je nato zaradi nepravilnosti v postopku volitev zavrnila listo kandidatov in seznam izvoljenih elektorjev, saj zaradi poteka roka napak ni bilo mogoče več odpraviti. Vrhovno sodišče je temu pritrdilo in pritožbe zoper odločbo volilne komisije zavrnilo. Nazadnje je ustavno sodišče zavrnilo še ustavno pritožbo zoper sodbo vrhovnega sodišča.

Za »darilo« krožišče

V Ilirski Bistrici je medtem napol za šalo, napol zares slišati, da jih je minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač (SDS), podpornik Jerneja Verbiča, že nagradil, saj so nepričakovano dobili dolgo zaželeno krožišče, sicer montažno, na zelo prometnem križišču v središču mesta. Prav zaradi nesodelovanja treh ilirskobistriških elektorjev je bil v sežanski volilni enoti v državni svet namreč gladko ponovno izvoljen postojnski župan Jernej Verbič, ki je blizu SDS. V političnih krogih pa so se pojavili očitki, da je bila v ozadju vnaprej pripravljene blokade volitev v Ilirski Bistrici politična trgovina v prid Verbičeve izvolitve.