Celje.Celjski svetniki so včeraj sprejeli drugi letošnji rebalans proračuna, saj bo občina prevzela 1,4 milijona evrov neporavnanih obveznosti oziroma dolgov, ki jih ima družba Turizem in rekreacija Celje (TRC, d.o.o.) do upnikov. Družba, ki je v lasti občine in upravlja s Celjsko kočo, restavracijo Trač v mestu in kavarno Veronika na Starem gradu, bo namreč šla v izbris, njeno dejavnost in vseh štirinajst zaposlenih pa bo občina prenesla na Družbo za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti (ZPO, d.o.o.).

Poravnali bodo obveznosti do dobaviteljev in upnikov

Župan Bojan Šrot je včeraj, še preden so svetniki potrdili ta sklep, posebej poudaril, da bodo sprožili postopek likvidacije po hitrem postopku samo zato, da bodo družbo razbremenili kreditnega krča in dejavnosti omogočili racionalno poslovanje. S tem, ko bodo dejavnost prestavili na drugo občinsko družbo, se bodo namreč izognili tudi stroškom uprave ter računovodstva in na tak način prihranili okoli 50.000 evrov.

Prejšnji mesec je imela družba TRC 321.263 evrov obveznosti in 948.000 evrov posojila. Občina bo vse obveznosti do dobaviteljev in preostalih upnikov poravnala, glede posojila pa še ni znano, ali ga bo takoj vrnila Ribniškemu skladu ali pa ga bo obdržala zase, saj letos ni vzela še nobenega posojila, čeprav bi se smela zadolžiti za okoli 4,5 milijona evrov. Ker so imeli nekateri svetniki pomisleke, je župan pojasnil, da občina kot edina ustanoviteljica in družbenica družbe TRC ne bo prevzela samo njenih dolgov, ampak tudi premoženje, ki je ocenjeno na okoli šest milijonov evrov. »Ničesar ne bomo izgubili,« je dejal Šrot in pri tem posebej izpostavil, da je družba TRC tekoče dobro poslovala, da je imela dvakrat v minulih letih celo dobiček in da je torej ne bodo likvidirali zaradi slabega tekočega poslovanja.

Očitki, da je bila naložba preveč megalomanska

V Celju je namreč večkrat slišati očitek, da je bila gradnja novega hotela na Celjski koči poslovno zgrešena poteza. Svetnik Jože Bučar je včeraj spomnil, da so nekateri že pred leti opozarjali, da Celjska koča nikoli ne bo privabila 60.000 obiskovalcev na leto in da tudi s smučanjem ne bo dovolj zaslužka, ker je smučarskih dni v povprečju samo dvainštirideset. Družba se je v zadnjih letih poskušala rešiti zadolženosti z dokapitalizacijo in prodajo zemljišč, vendar se ji nikakor ni uspelo rešiti starih bremen, je pa novemu vodstvu v zadnjih dveh ali treh letih uspelo privabiti na Celjsko kočo več gostov in tudi več pohodnikov in kolesarjev. Letos so zabeležili okoli 4500 nočitev.