Proti predlogu finančnega načrta sta glasovali le predstavnici ministrstva za zdravje v skupščini, predstavnik ministrstva za finance pa se je glasovanja vzdržal.

Celotni prihodki ZZZS bi po predlogu finančnega načrta v prihodnjem letu znašali 2,29 milijarde evrov, kar je za 3,1 odstotka manj od pričakovanih letošnjih prihodkov. Finančni načrt predvideva tudi odhodke v višini 2,29 milijarde evrov.

Predlog finančnega načrta predvideva, da se bodo odhodki za zdravstvene storitve v prihodnjem letu nominalno znižali za štiri odstotke oz. realno za 6,1 odstotka glede na pričakovano realizacijo v letošnjem letu. Ob upoštevanju prenosov dela stroškov, ki jih je ZZZS opravljal med leti 2011 in 2012 ter med 2012 in 2013, pa bi bili odhodki za zdravstvene storitve v prihodnjem letu za 8,6 odstotka nižji od ocenjenih za letošnje leto.

Zato je minister za zdravje Gantar tudi ob začetku skupščine dejal, da predloga ne podpira, saj takšnih krčenj sredstev slovensko zdravstvo ne bo preneslo. Ob tem je poudaril, da na ministrstvu pripravljajo nekatere zakonodajne spremembe, ki jih bodo predstavili v prihodnjem letu, v parlamentarni postopek pa naj bi šli po skrajšanem oz. nujnem postopku.

Vseeno pa so nekateri predstavniki v skupščini pozvali, da kljub nepodpori Gantarja predlog finančnega načrta danes skupščina podpre. Predstavnik zavarovancev Ladislav Rožič je opozoril, da bo zdravstvo v prihodnjem letu financirano po dvanajstinah, če finančni načrt pravočasno ne bo sprejet, nato pa se "bomo ob koncu prihodnjega leta spraševali, kje je denar". Tako je pozval, naj se sprejme finančni načrt, ki se potem lahko tekom leta popravlja z rebalansom.

Predstavnik invalidov Dane Kastelic pa je dejal, da bi lahko s sprejetjem finančnega načrta dali pozitivni signal, da se lahko dogovorijo. Z nesprejetjem načrta pa bi skupščina po njegovem mnenju "zavestno potapljala zdravstveno situacijo".

V nadaljevanju seje bo skupščina tudi odločala o zakonodajnih ukrepih, ki jih ZZZS predlaga za stabilnejši sistem financiranja zdravstvene blagajne.