Žurnal24 je danes poročal, da je ministrstvo za zdravje konec novembra s podjetjem SRC Infonet podpisalo 2,2 milijona evrov vredno pogodbo za vzpostavitev projekta eRecept in da za izvedbo projekta ni objavilo javnega naročila. Poleg tega je časnik poročal, da je nekdanja direktorica podjetja SRC Infonet Smiljana Vončina Slavec, ki je zdaj na ministrstvu za zdravje vodja informatikov.

Na ministrstvu zavračajo, da je pogodba že podpisana. Kot so poudarili, da je pogodba trenutno v fazi parafiranja, podpisana pa bo s konzorcijem sedmih podjetij, to so SRC Infonet, Pronet, Hakl IT, Pharmaco - Informacijski inženiring, ComTrade programske rešitve, List družba za računalniški inženiring in Nova vizija - informacijski inženiring in svetovanje.

Na ministrstvu prav tako zavračajo navedbo, da je Vončina Slavčeva zdaj na ministrstvu vodja informatikov. Kot so pojasnili, ji je delovno razmerje na ministrstvu prenehalo 9. marca letos. Od prekinitve delovnega razmerja z ministrstvom ne sodeluje pri pripravi razpisov in izbiri izvajalcev za projektov eZdravje. Z ministrstvom pa ima sklenjeno podjemno pogodbo za vodenje projekta epSOS in dela izključno za ta projekt, so navedli.

Ob tem so na ministrstvu pojasnili, da je postopek za oddajo javnega naročila eRecept septembra letos izvedla strokovna komisija ministrstva po postopku oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave. Postopek je potekal v skladu z določbami zakona o javnem naročanju, ki opredeljuje možnost oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, če lahko zaradi tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega naročila ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, naročilo izpolni le določen ponudnik oz. ponudniki, so zapisali na ministrstvu.

K oddaji ponudbe so povabili SRC Infonet, Pronet, Hakl IT, Pharmaco - Informacijski inženiring, ComTrade programske rešitve, List družba za računalniški inženiring in Nova vizija - informacijski inženiring in svetovanje, ki pa so izbrale vodilnega partnerja SRC Infonet.

Ob tem na ministrstvu pojasnjujejo, da so junija letos izvedli analizo programskih rešitev pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in na podlagi že podpisanih pogodb o vzdrževanju obstoječih informacijskih sistemov pri izvajalcih zdravstvenih storitev ugotovili, da so navedena programska podjetja na podlagi podpisanih pogodb edini vzdrževalec programskih orodij pri izvajalcih zdravstvenih storitev v Sloveniji v ambulantah in lekarnah. Ker morajo biti programski moduli integrirani v informacijski sistem izvajalca, jih lahko razvije le ponudnik, ki ima veljavno pogodbo o vzdrževanju programske opreme z izvajalci zdravstvenih dejavnosti, so še navedli na ministrstvu.