"Z ustanovitvijo škofije smo Slovenci prvič v zgodovini dobili svoje središče, ki se je v teku stoletij vse bolj uveljavljalo prav zaradi navzočnosti škofijskega sedeža. Do takrat smo bili ljudstvo, razdeljeno na različne pokrajine, brez središča, ki bi pritegovalo k sebi in povezovalo različne dele," je poudaril kardinal Rode.

V pridigi je orisal čas od ustanovitve ljubljanske škofije. "Dejstvo je, in o tem pričajo že Brižinski spomeniki, da je Slovenec skozi stoletja poslušal oznanilo Božje besede v svojem jeziku ob nedeljah in praznikih po zaslugi Katoliške cerkve," je dejal.

Po njegovi oceni je "narodno in kulturnozgodovinsko povsem zgrešeno postavljati nasproti protestantizem in Katoliško Cerkev, ki je skozi stoletja pred tem ohranjala živo slovensko besedo". "Tomaž Hren, ki je uporabil Dalmatinovo biblijo pri oznanjevanju evangelija, in Primož Trubar, ki je ustvaril slovenski knjižni jezik, si z narodnega vidika nikakor ne stojita drug proti drugemu," je poudaril.

Po njegovih besedah je prav, da imamo v slovenskih mestih Trubarjevo in Dalmatinovo ulico. "To pa bi zaslužili tudi ljubljanski škofje Textor, Tavčar in Hren, saj imajo za slovenstvo velike zasluge," meni.

Dotaknil se je tudi 2. svetovne vojne

V zgodovinskem orisu se je dotaknil tudi časa 2. svetovne vojne. "V začetku 2. svetovne vojne se na slovenskem političnem prizorišču pojavi skupina ljudi, ki načrtno uporablja nasilje v boju za zmago," je dejal. "Še preden se je povezala z drugimi političnimi silami v Osvobodilno fronto, je tajno ustanovila varnostno-obveščevalno službo za likvidiranje domačih političnih in idejnih nasprotnikov. S tem je jasno pokazala svoj glavni namen: nasilni prevzem oblasti," je dejal.

Vodstvo ljubljanske škofije se je po njegovih besedah znašlo pred težko dilemo - na eni strani ideja upora proti okupatorju, na drugi strani dejstvo, da je bilo osvobodilno gibanje trdno v rokah komunistične partije.

Naloga Cerkve je usmerjati ljudi k Bogu

Po razmišljanjih o dilemah preteklosti je po Rodetovih besedah čas za pogled v prihodnost. Naloga Cerkve je po njegovih besedah usmerjati ljudi k Bogu. Poleg tega se Cerkev bori proti valu relativizma in sekularizma, med naloge, ki jih narekuje zdajšnji čas, pa po njegovem opozorilu sodi tudi obramba človeškega življenja od trenutka spočetja do naravne smrti. "Prav tako ne moremo in ne smemo zanemariti obrambe zakonske zveze in družine," je dodal.

Na današnjo Miklavževo nedeljo je v stolnici sv. Nikolaja v Ljubljani potekal sklepni del jubilejnega leta ob 550-letnici ljubljanske škofije. Somaševanje škofov in duhovnikov je vodil kardinal Rode, ki ga je papež Benedikt XVI. ob tej priložnosti imenoval za svojega odposlanca.