Vladajoča koalicija je dokončno utrdila svoj prevzem Agencije za upravljanje kapitalskih naložb države (AUN).

Potem ko je vlada v četrtek na položaj predsednika uprave agencije, ki upravlja z devetimi milijardami evrov državnega premoženja, postavila Iga Grudna, nekdanjega člana uprave Perspektive DZU, ki je v lasti Darija Južne, je imenovala tudi nove člane sveta agencije. Temu bo po novem predsedoval član SDS iz Slovenske Bistrice Samo Iršič. Iz poslovnih registrov ni mogoče razbrati, kakšne so Iršičeve izkušnje z vodenjem večjih podjetij ali naložb, sedi pa v nadzornem odboru občine Slovenska Bistrica, ki jo je predstavljal tudi v svetu zavoda Vrtca Otona Župančiča.

Novi člani sveta so: Boštjan Kolarič, nekdanji namestnik predsednika nadzornega sveta Steklarske nove, ki ga je na ta položaj imenovalo ministrstvo za šolstvo v času Milana Zvera; Jože Korbar, ki v Trebnjem vodi občinski odbor SLS; Rok Prešern, izvršni direktor Inštituta Janeza Evangelista Kreka (IJEK), ki je pred časom skupaj z NSi organiziral in vodil politično akademijo na temo aktivnega državljanstva in morale; in Jan Kobler, svetovalec investicijske družbe RSG Capital, ki je bil pred leti zaposlen na Potezi Branka Drobnaka. Na položajih bodo zamenjali Mojco Majič, Tomaža Keresteša, Mitjo Močivnika, Otmarja Zorna in Aljo Markovič Čas, ki je svetu AUKN predsedovala do odstopa v začetku tega tedna.

Omenjeni svet je sicer že skoraj leto dni bolj ali manj »mrtev« organ. Vlada mu je namreč na predlog finančnega ministra Janeza Šušteršiča že pred časom odvzela domala vse pristojnosti, v prejšnji zasedbi pa se ni sestal že vse od marca. Na »kaotične razmere pri upravljanju družb v državni lasti«, ki da je neskladno s smernicami OECD, je včeraj opozoril tudi upravni odbor Združenja nadzornikov Slovenije. Ta je vlado pozval k ureditvi razmer in poudaril, da nepreglednost postopkov, nepravočasnost in nepredvidljivost države kot delničarja škodi družbam samim in njihovim deležnikom.