Med vsebinskimi sklopi kolektivne pogodbe, ki bi jih želeli spremeniti, navajajo tudi nabor delovnih mest, sistem napredovanja in uvedbo nazivov, variabilni del plače, standarde in normative ter dopuste.

Delegati letne konference Fidesa so sicer na današnji seji ugotavljali, da se stanje na področju osnovnega zdravstva v preteklem letu ni izboljšalo. Glavni odbor sindikata so zadolžili, da poišče rešitve za čim hitrejšo uveljavitev ukrepov za izboljšanje položaja zdravnikov v osnovnem zdravstvu.

Asimetrično pomanjkanje zdravnikov

Ugotavljali so tudi, da je pomanjkanje zdravnikov v Sloveniji dokaj asimetrično, tako da obstajajo področja in specializacije, kjer pomanjkanja ni, po drugi strani pa tudi področja, kjer se stanje ne izboljšuje. "Ob nekritičnem 'uvozu' zdravnikov iz tujine, se diplomanti slovenskih medicinskih fakultet že srečujejo s težavami pri zaposlovanju," so po letni konferenci v sindikatu zapisali v sporočilu za javnost.

Eden od sklepov današnje letne konference je še, da se statut Fidesa dopolni tako, da so lahko člani sindikata tudi študentje medicine in stomatologije ter da se opredeli naziv častnega člana Fidesa. Za nalogo glavnega odbora pa so določili tudi, da še naprej spremlja napovedane reforme, zlasti reformo delovno pravne in socialne zakonodaje in v pogajanjih zastopa stališča sindikata.

Glavni odbor naj aktivno spremlja tudi problematiko mladih zdravnikov ter reforme zdravstvene zakonodaje, zlasti s področja zdravstvene dejavnosti, zdravniške službe ter zdravstvenega varstva ter zdravstvenega zavarovanja, so še določili na letni konferenci.