Akcijski načrt je prav tako namenjen povečanju hitrosti sprememb in izboljšanju zdravstvenega varstva, in sicer z natančnejšo opredelitvijo področij pravne negotovosti, z izboljšanjem medsebojnega sodelovanja med sistemi, s povečanjem ozaveščenosti in znanja bolnikov ter zdravstvenih delavcev.

Cilj akcijskega načrta je prav tako postavitev pacientov v središče pozornosti. To bo omogočeno med drugim s pobudami, ki so povezane z osebnim upravljanjem zdravja, in s podporo medicinskih raziskav, ki so prilagojene posamezniku. Načrt predvideva izboljšave zdravstvenega sistema tudi z zagotavljanjem brezplačnega pravnega svetovanja podjetjem na začetku opravljanja dejavnosti na področju e-zdravja.

Iz Evropske komisije so sporočili, da pacienti in zdravstveni delavci že sedaj z navdušenjem uporabljajo zdravstvene storitve na daljavo in si je več milijonov Evropejcev na pametne telefone preneslo aplikacije, s katerimi spremljajo svoje zdravje in dobro počutje. Pri tem so poudarili, da mora digitalno zdravstveno varstvo še izkoristiti svoj velik potencial za izboljšanje zdravstvenega varstva in doseganje stroškovne učinkovitosti. Komisija se zavezuje, da bo do leta 2014 izdala tudi zeleno knjigo o mobilnem zdravju, ki bo obravnavala vprašanja kakovosti in preglednosti.

Podpredsednica komisije Neelie Kroes, ki je pristojna za digitalno agendo, je ob predstavitvi načrta dejala, da se sistemi zdravstvenega varstva v Evropi še niso zlomili, a da so že načeti. "Čas je, da pri modelu 20. stoletja opravimo zdravniški pregled. Novi evropski akcijski načrt za e-zdravje določa, kako v zdravstveno varstvo vnesti koristi digitalizacije ter kako odpraviti ovire za pametnejše in varnejše zdravstvene storitve, ki v ospredje postavljajo pacienta," je povedala Kroesova.