Revija za kulturo Emzin je razpisala natečaj Fotografija leta 2013. To je sicer že 19. natečaj po vrsti; tema je poljubna, sodelovanje na njem anonimno, prijavijo pa se lahko vsi avtorji s stalnim bivališčem v Sloveniji. Rok za oddajo fotografij, nastalih od leta 2011 do danes, je 14. januar 2013.

Kot pravi razpis, naj avtorji pošljejo eno ali več vsebinsko zaokroženih serij – z najmanj tremi in največ desetimi črno-belimi ali barvnimi fotografijami poljubnega formata. Vsaka serija naj bo opremljena s šifro, fotografije znotraj serije pa z letnico nastanka, zaporedno številko in šifro serije. K vsaki seriji naj avtorji priložijo s šifro označeno zaprto kuverto, v kateri naj bodo navedeni osebni podatki avtorja ter podatki o fotografijah. Avtorji, ki kandidirajo v kategoriji reportažne fotografije, naj to izrecno navedejo in podrobneje pojasnijo okoliščine nastanka fotografij.

Fotografije zbirajo na naslovu Emzin, Metelkova 6/II, 1000 Ljubljana. O izboru bo odločala mednarodna strokovna žirija, ki jo sestavljajo art direktorica revije Emzin Metka Dariš, kurator in kritik Tevž Logar, fotograf iz Prage Karel Cudlin, fotograf iz Pariza Harry Gruyaert ter kuratorka in kritičarka Iva Prosoli iz Zagreba. Podelili bodo tri denarne nagrade za najboljše avtorske fotografije, in sicer 1000 evrov za prvo, 700 evrov za drugo in 500 evrov za tretjo nagrado, ter posebno denarno nagrado za reportažno fotografijo v višini 1000 evrov. Najboljša dela bodo po tradiciji razstavljena tudi v Cankarjevem domu, nagrajene serije pa bodo skupaj s predstavitvijo avtorjev objavljene v reviji Emzin.kul