Statistični podatki, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije, so pokazali, da je bilo v državi z okoli 11 milijoni prebivalcev registriranih 1,295 milijona brezposelnih.

Število zaposlenih je septembra doseglo 3,69 milijona, 3,37 milijona pa jih je bilo po metodologiji grških statistikov finančno neaktivnih.

Najbolj kritične so razmere na trgu dela za mlade v starostni skupini od 15 do 24 let, kjer stopnja brezposelnosti dosega kar 56,4 odstotka in se je v primerjavi s septembrom lani zvišala za 8,8 odstotne točke.

Gospodarska depresija v tej prezadolženi članici območja evra, ki vstopa v šesto leto recesije, terja iz meseca v mesec več žrtev. Strogi varčevalni ukrepi poglabljajo že tako velike strukturne gospodarske težave, sprejete reforme pa na kratki rok še ne morejo dati pozitivnih učinkov.

V okviru varčevalnih ukrepov so bila na udaru tudi nadomestila za brezposelne, ki jih v Grčiji prejemajo leto dni. Zadnji varčevalni paket je sicer obdobje prejemanja nadomestila podaljšal za leto dni, v tem letu pa bo njegova višina 200 evrov.