Kot opozarjajo v Evropski komisiji, je v Evropski uniji 5,5 milijona mladih, ki ne najdejo službe. To je več kot vsak peti. Okoli 7,5 milijona mladih med 15. in 24. letom ni niti zaposlenih niti v izobraževalnem sistemu ali kakem drugem sistemu usposabljanja. Glede na ocene so posledice nevključenosti mladih na trg dela vredne okoli 150 milijard evrov letno, je ocenil komisar Andor.

Komisija zdaj s paketom ukrepov predlaga državam članicam EU predvsem vzpostavitev sistema t. i. garancije mladim, s katerim bi zagotovili, da bi mladi do 25. leta starosti v štirih mesecih po tem, ko bi zaključili šolanje ali postali brezposelni, dobili kakovostno ponudbo za delo ali nadaljevanje izobraževanja ali pripravništvo oz. vajeništvo.

Države članice bi morale vzpostaviti močna partnerstva z vsemi udeleženci v tem procesu, še posebej pa bi morale vzpodbuditi hitro odzivanje uradov za brezposelne, predlaga komisija. Bruselj bo pri tem države članice podprl s sredstvi iz socialnih in drugih strukturnih skladov, pomagal pa bo tudi pri izmenjavi dobrih praks v posameznih članicah.

Komisija predlaga tudi zagon Kvalitativnega okvira za vajeništva in Evropskega zavezništva za pripravništva, s s katerim bi v sodelovanju z vsemi socialnimi partnerji povečali število kakovostnih programov pripravništva in vajeništva. Napovedujejo pa tudi razvoj sistema, ki bo omogočal podjetjem, da bi zaposlovali delavce in pripravnike tudi iz drugih članic EU in s tem zmanjševal ovire pri mobilnosti mladih, ki iščejo zaposlitev.

Stopnja brezposelnosti med mladimi je v 13 od 27 držav članic EU presegla 25 odstotkov. V Grčiji in Španiji je brezposelnost med mladimi celo 55-odstotna. V Italiji, Bolgariji, Latviji, na Portugalskem, Irskem, Cipru, Madžarskem in Slovaškem pa beležijo več kot 30-odstotno stopnjo brezposelnosti.

Več kot 30 odstotkov mladih do 25. leta je tudi brezposelnih že več kot 12 mesecev. Leta 2011 je to znašalo 1,6 milijona, v primerjavi z letom 2008, ko jih je bilo "le" 0,9 milijona, opozarjajo v Bruslju.

V Sloveniji je bila ocenjena brezposelnost med mladimi septembra letos 17,2 odstotna. V lanskem letu je bila 15,7-odstotna, ali za 5,3 odstotka višja kot leta 2008, še kažejo podatki, ki jih je danes objavila Evropska komisija.