Župani občin Logatec, Cerknica, Loška dolina in Bloke so prejšnji teden podpisali pismo o nameri za pripojitev k javnemu zavodu Lekarna Ribnica, katerega ustanoviteljice so občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok.

Berto Menard, logaški župan, nam je pojasnil, da odločitev o pripojitvi še ni povsem dokončna. »Z delovanjem lekarn smo zadovoljni. Glavni razlog je drugje. Želimo, da bi dobiček, ki ga ustvarijo lekarne na našem območju, tudi ostal v tukajšnjih lokalnih skupnostih, ne pa v proračunu mestne občine Ljubljana, namenili pa bi ga za zdravstvene programe, saj zdravstvena zavarovalnica sredstva zmanjšuje. Z župani občin, ki so ustanoviteljice Lekarne Ribnica, smo se dogovorili, da bi se v primeru razširitve zavoda dobiček delil glede na število prebivalcev v posamezni občini. Po okvirnih izračunih bi Logatec tako dobil okoli 50.000 evrov na leto,« je dejal Menard in dodal, da nameravajo sicer v postopku pridobiti tudi soglasje oziroma mnenje ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Lekarniške zbornice Slovenije. So pa župani v zvezi s problematiko medtem že dobili vabilo Lekarne Ljubljana na sestanek.

Večji zavodi so prednost

V Lekarni Ljubljana so še vedno prepričani, da bodo z občinami dosegli dogovor, ki bo v najboljše dobro vseh udeleženih, so nam odgovorili. »Do zdaj smo z vsemi občinami dobro sodelovali ter kvalitetno in odgovorno opravljali lekarniško dejavnost,« so poudarili. Obenem so opozorili, da je lekarništvo v vse večjih težavah, saj mu grozi podaljšanje plačilnega roka Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kar lahko ogrozi opravljanje lekarniške dejavnosti. »Ocenjujemo, da bodo na dolgi rok nemoteno oskrbo z zdravili in drugimi izdelki za zdravje in dobro počutje lahko omogočale samo večje verige. V okviru večjih zavodov delujejo ekonomsko uspešne in manj uspešne lekarne,  vendar  s skupnim dobrim rezultatom v okviru zavoda  omogočajo nemoteno oskrbo z zdravili in vsemi preostalimi izdelki za zdravje in dobro počutje v vseh svojih enotah,« so izpostavili v Lekarni Ljubljana.

Hkrati so zavrnili tudi namige, da pravni status lekarn v notranjskih občinah ni urejen skladno z zakonodajo, saj niso soustanoviteljice Lekarne Ljubljane niti ji niso podelile koncesije. »Lekarne zunaj območja Ljubljane so se Lekarni Ljubljana priklapljale dvajset ali trideset let nazaj, saj jim samim ni uspelo zagotoviti pogojev za opravljanje lekarniške dejavnosti, zato Lekarna Ljubljana izvaja lekarniško dejavnost tudi v občinah, ki niso njene ustanoviteljice. Pripojitve k Lekarni Ljubljana so bile izvedene s soglasjem takratnih lokalnih oblasti in v skladu z veljavno zakonodajo,« so pojasnili.

Darinka Merhar, direktorica Lekarne Ribnica, je bila o nameri županov zgolj obveščena, niso pa je vprašali za mnenje. Sama sicer ocenjuje, da se za uporabnike v razširjenem zavodu ne bi nič spremenilo. Kot pravi, ima njihov zavod, ki je najmanjši javni lekarniški zavod v Sloveniji, zdaj eno lekarniško enoto v Ribnici in podružnico v Sodražici, ki posluje negativno, zato njeno delovanje pokriva večja lekarna. V primeru priključitve štirih notranjskih občin bi zavod dobil še dve večji lekarni, logaško in cerkniško, ki bi najverjetneje morali pokrivati tudi poslovanje dveh manjših podružnic, v Starem trgu pri Ložu in na Blokah, kjer bi lekarno odprli na novo. Niso pa bili v Lekarni Ribnica naklonjeni zgolj odprtju podružnice na Blokah, za kar si je prizadevala tamkajšnja občina, saj bi to njihov zavod spravilo v še slabši finančni položaj, nam je povedala Merharjeva.

Lekarna tudi na Blokah?

Župan občine Bloke Jože Doles se je na ribniško stran obrnil potem, ko za odprtje podružnice tudi v njihovi občini Lekarna Ljubljana ni pokazala interesa. Zdaj se nadeja, da jim bo ugoden dogovor uspelo doseči z novim, razširjenim zavodom.

»Analize predvidene prodajne realizacije podružnične lekarne, ki smo jo opravili na občini Bloke, pokažejo, da bi podružnična lekarna na Blokah ob ustrezni organizaciji lahko delovala pozitivno,« je zatrdil župan in dodal, da bi podružnica sicer obratovala le v dneh, ko je v ambulanti v Novi vasi prisoten tudi zdravnik. Prostore za njeno delovanje pa bi uredila občina.