»Slovenski gledališki muzej je bil ustanovljen 29. novembra 1952, na dan republike, ki je bil takrat slavnostni praznik. Zadnjih 60 let je muzej vztrajal in nenehno širil svojo dejavnost,« je ob predstavitvi omenjene razstave povedal sedanji direktor muzeja Ivo Svetina. Slovenski gledališki muzej se posveča predvsem zbiranju, hranjenju, dokumentiranju, raziskovanju, strokovni obdelavi in predstavljanju gradiva, pomembnega za zgodovino slovenskega gledališča in slovensko kulturno dediščino sploh.

Dušan Moravec, ki je bil dvanajst let direktor gledališkega muzeja, od leta 1963 naprej, je tisti ključni človek, ki je postavil strokovne temelje raziskovanju slovenske gledališke zgodovine. Zasnoval je namreč Stoletni repertoar, ki je izšel leta 1967 ob stoletnici ustanovitve Dramatičnega društva, ki pomeni začetek profesionalizma v slovenskem gledališkem življenju, pa Slovenski gledališki letopis, ki ga muzej danes izdaja tako v knjižni kot v elektronski obliki, in Dokumente, publikacijo, namenjeno objavljanju člankov, ki so pomembni za vpogled v polpreteklo gledališko zgodovino. V poklon delu in zaslugam dramatika, teatrologa in akademika Moravca so letošnjo 90. številko Dokumentov Slovenskega gledališkega muzeja posvetili prav njemu. Zbornik besedil, ki sta ga uredila Vasja Predan in Ivo Svetina, je izšel oktobra, ob Moravčevem 92. rojstnem dnevu.

Razstava, s katero slavijo 60-letnico obstoja gledališkega muzeja, po besedah njenega avtorja Štefana Vevarja temelji na »črki in besedi«. Portretiranca želi prikazati v vseh njegovih znanih vlogah – torej kot teatrologa, dramaturga, rekonstruktorja slovenske gledališke zgodovine, kritika, urednika. Predvsem pa je Vevar želel pokazati, kakšen je bil Moravec v vseh teh vlogah – zato ga obiskovalcem predstavijo sredi dela, kako konkretno raziskuje in v raziskave vprega druge gledališčnike, kako prejema priznanja, polemizira z recenzenti, snuje repertoar v gledališču in tako naprej. »Eden od temeljev razstave sta njegovo monumentalno založniško delo in film o njem,« pove Vevar. Razstava zajema osem tem, ki poskušajo s komplementarnih perspektiv izrisati njegov ustvarjalni portret. Postavitev bo na ogled do marca prihodnjega leta. kem