Kot so sporočili z zavoda za zaposlovanje, je Prvi izziv eden najuspešnejših programov aktivne politike zaposlovanja, ki je nastal v sodelovanju z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Program je prispeval k povečanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih mladih in blaženju problema njihovega zaposlovanja na slovenskem trgu dela, kar kažejo tudi dosedanji rezultati izvajanja programa. Sofinancira ga EU iz Evropskega socialnega sklada.

Med brezposelnimi mladimi, ki se vključujejo v program, je skoraj 60 odstotkov iskalcev prve zaposlitve in dobrih 10 odstotkov tistih z manj kot enim letom delovnih izkušenj. Dobra četrtina mladih, ki se zaposlijo s pomočjo subvencije Prvi izziv, je bila pred tem dolgotrajno brezposelnih, torej prijavljenih med brezposelnimi neprekinjeno eno leto ali več. Ravno tako je med udeleženci programa 30 odstotkov mladih, ki jim je Prvi izziv pomagal do zaposlitve že v nekaj mesecih po nastanku brezposelnosti, s čimer so bile preprečene njene dolgotrajnejše posledice.

Od julija, ko je bilo objavljeno javno povabilo, je prispelo več kot 3500 ponudb za subvencionirano zaposlitev brezposelnih mladih. Ker je zavod ocenil, da bodo vsa razpoložljiva sredstva razdeljena že z obravnavo in odločanjem o doslej prispelih ponudbah, je moral z današnjim dnem objaviti zaključek javnega povabila.

Zavod bo ponudbe delodajalcev, ki so prispele do zaključka javnega povabila, obravnaval po vrstnem redu njihovega prispetja, v skladu z določili javnega povabila, do porabe vseh razpoložljivih sredstev. Med tem pa zavod za zaposlovanje skupaj z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve že pripravlja spremembo javnih povabil Zaposli.me in Usposabljanje na delovnem mestu, z namenom dodatno spodbuditi usposabljanje in zaposlovanje brezposelnih mladih do 30. leta starosti.