Maribor.»Iskra,« ki je zanetila protestni požar v Mariboru, utegne biti kmalu »pogašena«. Komisija za preprečevanje korupcije je včeraj naznanila, da bo kot zagovornik javnega interesa sprožila postopek uveljavljanja ničnosti pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu med Mestno občino Maribor in Iskro Sistemi. Če bo postopek uspešen, bo padel pravni temelj, na podlagi katerega se je vzpostavil sistem nadzora hitrosti vožnje z razvpitimi napravami, ki jih Mariborčani imenujejo lačni Franci. Ljubljansko podjetje jih bo moralo odstraniti in odpeljati.

Najprej je ministrstvo za finance potrdilo, da v tem javno-zasebnem partnerstvu mrgoli kršitev predpisov in zakonodaje. Kljub temu ministrstvo ni naredilo nujnega koraka in ni v skladu z zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja sprožilo postopka sodnega varstva z dokazovanjem ničnosti pogodbe.

To nujno potezo je zdaj storila protikorupcijska komisija. Ker je njena služba za nadzor in preiskave ugotovila vrsto nepravilnosti v tem poslu, bodo zaradi utemeljenega suma kršitve predpisov s področja javnega naročanja podali državni revizijski komisiji predlog za začetek prekrškovnega postopka. Komisija je tudi že pripravila osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in jih poslala v izjasnitev Mestni občini Maribor. Ta ima sedem delovnih dni časa za podajo odgovora. Potem bo komisija lahko svoje ugotovitve, ki se bodo nanašale tudi na morebitne znake korupcije v tem projektu, za katerega je bil odgovoren župan Franc Kangler, v celoti predstavila javnosti. O (ne)zakonitosti posla je z zbiranjem obvestil pričela tudi Policijska uprava Maribor, smo izvedeli včeraj.

V Iskra Sistemih vztrajajo, da so vseskozi delovali zakonito in transparentno, tako pri sklenitvi javno-zasebnega partnerstva, kot tudi pri njegovem izvajanju. Če pa bi pristojna državna komisija potrdila ničnost pogodbe, bi to utegnilo biti hud poslovni udarec za Iskro Sisteme, ki si je s kaznovanjem prekrškarjev obetala najmanj 33,8 milijona evrov prihodkov. Vendar se na njihov račun doslej ni pritekel niti evro, ker mariborsko mestno redarstvo še zmeraj ni pričelo prekrškarjem razpošiljati položnic za plačilo kazni.

Ljubljansko podjetje je novembra že utrpelo poraz, ko ni zmagalo na 13 milijonov evrov vrednem razpisu za elektro-strojna dela v predoru Markovec. Da poslovne razmere v Iskri Sistemih niso rožnate, nakazuje tudi dejstvo, da pri razvpitem mariborskem poslu niso zmogle pridobiti bančne garancije od katere izmed bank, temveč jim je jamstvo po naših informacijah dala Zavarovalnica Triglav. V podjetju nam v zvezi s tem niso dali pojasnil z utemeljitvijo, da za to (še) nimajo soglasja občine.