Kranj.Mestna občina Kranj naj bi prihodnje leto zabeležila proračunski primanjkljaj, ki bo znašal rekordnih 15 odstotkov, kar je bistveno več od državnega. Zato župan Mohor Bogataj načrtuje rekordno zadolžitev v višini sedem milijonov evrov, že dlje časa pa kranjska oblast poudarja varčevanje. Samo pri otroškem varstvu jim ni uspelo zagotoviti prostora v vrtcih za več kot 200 otrok. Po drugi strani pa samo županov svetovalec zasluži mesečno v povprečju 8800 evrov.

Na občino pride celo vsak dan

V času od novembra 2010 oziroma od nastopa sedanjega župana do danes je Mestna občina Kranj odvetniku Kristijanu Gnilšaku izplačala 213.000 evrov (vsi podatki Supervizor – protikorupcijska komisija). V zadnjih štirih mesecih je povprečje izplačil 11.250 evrov (vsi zneski so bruto). Ob tem je treba poudariti, da se odvetniške storitve nanašalo samo na svetovanje, Gnilšak občine torej ne zastopa na sodišču. »Zaračunam jim še premalo, morda jim bom že v prihodnje trikrat več. Moje storitve niso preplačane in so primerljive s podobnimi drugod. Vsak dan pridem na občino in opravljam delo po pogodbi,« je sodelovanje opisal Gnilšak.

Javno se je prvič izpostavil s povsem drugačnimi storitvami za župana Mohorja Bogataja. Neposredno po volitvah je namreč ob odhodu župana na dopust vodil velik del pogajanj za sestavo politične koalicije, ki že dve leti vodi kranjsko občino. Le kratek čas po začetku delovanja nove oblasti pa je na njegovem fiduciarnem računu pristalo 600.000 evrov, ki jih je župan Mohor Bogataj za sodno poravnavo s Stanovanjsko zadrugo Gorenjske plačal iz občinskega proračuna. Poravnave pred sklenitvijo ni obravnaval mestni svet, zato je Bogataj zdaj v sodni preiskavi. Ovaden je bil tudi Gnilšak, ki je bil dolga leta odvetnik Stanovanjske zadruge Gorenjske in je nekaj časa odkupoval terjatve do omenjene zadruge, ki dejansko ne posluje več oziroma je svoje posle prenesla na druga podjetja. Odvetnik je ovaden prav zaradi oškodovanja upnikov, ker je občinski denar pristal na njegovem računu in ni znano, kaj se je z njim zgodilo.

Svetuje za 4000 evrov, preostalo zaračuna dodatno

Letos je Mestna občina Kranj sklenila le za 32.600 evrov novih pogodb o svetovanju. Večinoma gre za svetovanje na področju komunale in izobraževanja. Primerjave med pogodbami z zunanjimi pravnimi svetovalci pokažejo, da je odvetnik Marko Drinovec v štirih letih prejel približno enak znesek, kot ga sedanji županov svetovalec Gnilšak prejme v enem letu. Pogodba županovega svetovalca presega dvakratnik županove plače in krepko presega plačo predsednika vlade ali države. »Če bi naštel vse, kaj sem naredil za občino, bi jim moral zaračunati več,« pa je prepričan Gnilšak.

Mestna občina Kranj nam je posredovala tudi pogodbo in enega od računov, ki jih izstavlja županov svetovalec. Pet strani dolga pogodba Gnilšaku zagotavlja 4000 evrov mesečnega pavšala za svetovanje županu, podžupanu, mestni upravi ter zakonitim zastopnikom občinskih podjetij. Za zastopanje občine na sodišču, pregledovanje javnih razpisov, sestavljanje pogodb in druga opravila po naročilu župana pa občini Gnilšak dodatno zaračunava. Podatki protikorupcijske komisije kažejo, da v povprečju za te storitve računa še enkrat toliko kot po pavšalu prejme za svetovanje.