Kot smo že napovedali, bi Ljubljana lahko v kratkem odpravila lisičenje nepravilno parkiranih avtomobilov. Svetniki bodo že decembra odločali o osnutku odloka o urejanju predmeta, ki bi nepravilno parkirana vozila kaznoval le z globo oziroma z odvozom s pajkom, če bo kršitev hujša. Župan Zoran Janković je pred dnevi pojasnil, da so se za tak predlog odločili po analizi in da je za najhujše prekrške zadostna kazen odvoz s pajkom.

Zaradi lisice vozilo dalj časa v prekršku

Direktor javne agencije za varnost v prometu Ljubo Zajc in profesor na mariborski fakulteti za varnostne vede dr. Branko Lobnikar podpirata takšno odločitev. Po Lobnikarjevem mnenju je odprava lisic smiselna, ker vozilo, na katero so bile nameščene lisice, dalj časa ostane v prekršku. »Voznik mora najprej priti do blagajne, plačati globo in odstranitev lisice, nato se mora vrniti k vozilu in počakati občinske uslužbence, da mu odstranijo lisico,« je dolgotrajnost postopka ponazoril Lobnikar. Lisice so v primerjavi z navadnim listkom redarstva učinkovitejše le zato, ker brez plačila kazni voznik svojega avtomobila ne more odpeljati, je dejal Lobnikar.

Zato se profesorju z mariborske fakultete zdi logično, da občina odpravlja lisice. Hkrati je opozoril, da občina mora poskrbeti, da bo v mestu dovolj parkirnih prostorov, in mora vzpostaviti učinkovit način izterjave glob. Lobnikar, ki v tujini že nekaj let ni videl olisičenega vozila, je še opozoril: »Zakaj v tujini nikoli ne parkiramo nepravilno? Ker točno vemo, da nas bodo kaznovali in da se plačilu globe ne bomo mogli izogniti.« Ker pri nas to zavedanje ni tako močno kot v tujini, posamezniki vedno iščejo luknje, kamor brezplačno tiščijo vozila, je prepričan Lobnikar. Velja omeniti, da Ljubljana s predlogom o odpravi lisic ni pionir, saj so ta ukrep v Celju odpravili z začetkom letošnjega leta.

Od leta 2009 število prekrškov upada

Zajc je ocenil, da ukinjanje lisic vsaj v Ljubljani ne bo imelo negativnih učinkov na varnost v prometu, ker je po njegovem mnenju opazen velik napredek pri spoštovanju predpisov o parkiranju. To potrjujejo tudi podatki mestnega redarstva, ki kažejo, da od leta 2009 upada število izrečenih glob zaradi napačnega parkiranja ter tudi število nameščenih lisic in s pajkom odpeljanih avtomobilov. Zajc je napovedal, da se bo to nadaljevalo, saj da se vedno več voznikov obnaša odgovorno in parkira na mestih, ki so za to predvidena.

Med razlogi, zakaj želijo opustiti lisice, so na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet navedli tudi napade na delavce javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki po nalogu redarjev nameščajo in odstranjujejo lisice ter s pajkom odvažajo vozila, ki so denimo ovirala promet. Napadov na uslužbence parkirišč in tržnic ter na redarje zadnja leta ni bilo malo. Od leta 2008 do konca prve polovice letošnjega leta so jih našteli 21. Na redarstvu so pojasnili, da je med drugim šlo za preprečevanje dela občinskim uslužbencem in za napade na slednje ter da so vse te dogodke prijavili policiji.