Evropska komisija je sprejela sklep o posodobitvi in izboljšanju vseevropske mreže za iskanje zaposlitve EURES, s čimer naj bi se povečala mobilnost delavcev med državami članicami in ustvarila podlaga za resnično evropski trg dela. EURES je dostopen brezplačno ter zagotavlja informacije o življenjskih in delovnih razmerah v vseh sodelujočih državah in v 25 jezikih. Spletišče ima mesečno štiri milijone obiskov ter vzpostavi 150 tisoč stikov med iskalci zaposlitve in delodajalci na mesec, kar omogoča približno 50 tisoč posredovanih zaposlitev letno. V Euresovo bazo iskalcev zaposlitve je vpisanih 9537 iskalcev zaposlitve iz Slovenije, svoj uporabniški račun Moj EURES pa sta ustvarila 302 slovenska delodajalca.

IKT in zelene tehnologije kadrovsko podhranjene

Kljub visokim stopnjam brezposelnosti, saj je v EU brez zaposlitve več kot 25 milijonov ljudi, se delodajalci še vedno spopadajo s pomanjkanjem delovne sile in s težavami pri zaposlovanju na nekatera delovna mesta. Število nezasedenih delovnih mest od sredine leta 2009 narašča, in sicer zlasti v sektorjih z visoko rastjo, kot so informacijske in komunikacijske tehnologije ter zeleno gospodarstvo.

»Zanimanje za tujino je pri iskalcih zaposlitve veliko, na kar vplivajo tudi gospodarske razmere in zaposlitvene možnosti v Sloveniji. Na naše svetovalce se je do letošnjega oktobra glede možnosti iskanja zaposlitve v Evropi obrnilo več kot 12.100 iskalcev zaposlitve iz Slovenije in drugih držav EU. V celotnem preteklem letu smo svetovali več kot 14 tisoč ljudem,« je med drugim povedala Nada Senada Plestenjak iz Službe za zaposlovanje Zavoda RS za zaposlovanje.

»Pred leti so o možnosti zaposlovanja v Evropi povpraševali predvsem mladi in visoko izobraženi, v času krize po delu v tujini povprašujejo tudi starejši ter tudi manj kvalificirani. Presenetljivo veliko zanimanja je med starejšimi delavci z odraslimi otroki, ki bi želeli delati v tujini. Na svetovalce EURES se obračajo iskalci zaposlitve različnih poklicev, v zadnjem času pa je zlasti veliko gradbenih delavcev, ki so po stečajih ostali brez zaposlitve, predstavnikov tehničnih poklicev ter oseb z visoko izobrazbo.«

Za še večjo povezanost s trgi delovne sile

Mreža EURES povezuje 31 evropskih zavodov za zaposlovanje v državah članicah EU ter na Norveškem, Islandiji, v Lichtensteinu in Švici. Snovalci politik vidijo mobilnost delovne sile kot enega izmed dejavnikov, ki bi lahko vplival na reševanje strukturnih neskladij na evropskem trgu dela. EURES se bo lahko neposredno odzival na potrebe gospodarstva. Imel bo dejavno vlogo pri povezovanju iskalcev zaposlitve s trenutno ponudbo prostih delovnih mest, obenem pa bo delodajalcem zagotovil boljši dostop do nabora kandidatov s spretnostmi, ki jih potrebujejo za razvoj in rast svojih podjetij.

Z reformo se bo povečalo tudi število partnerjev, ki ponujajo storitve mobilnosti prek mreže EURES, ter vzpostavilo sodelovanje med javnimi in zasebnimi organizacijami za iskanje zaposlitve, s čimer bo zajet še večji delež razpoložljivih delovnih mest. Trenutno je namreč zajetih med 30 in 40 odstotkov razpoložljivih delovnih mest. Komisija in države članice bodo morale sklep izvesti do začetka leta 2014.