Decembra se podjetja še lahko prijavijo v Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2012. Naloga projekta Zlata nit je poiskati podjetja, ki so zgled in navdih slovenskega gospodarstva, družbe, ki so z vidika ustvarjalnega, uspešnega in učinkovitega razvoja zaposlenih in organizacije najboljši zaposlovalci.

Zlata nit, edinstven medijsko-raziskovalni projekt, ima za seboj pet uspešnih let, v katerih je sodelovalo 253 različnih podjetij. Iz tega podatka je razvidno, da se skoraj polovica podjetij odloča za vnovično, ne le enkratno sodelovanje v Zlati niti, saj jim to omogoča sistematično spremljanje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo. Podjetja »povratniki« vedno znova potrjujejo, da je Zlata nit neprecenljiva opora njihovim kadrovskim praksam.

Osmišljanje poslanstva podjetij

»Filozofijo zlate niti so sprejeli vsi naši zaposleni, ki se zavedajo, da je odprto sodelovanje med podjetjem in zaposlenimi ključnega pomena za prihodnje zadovoljstvo, uspešnost in rezultate. Potrebni sta torej prava obojestranska komunikacija in pridobitev bistvenih informacij za bodoče prave odločitve k nadgradnji sodelovanja v podjetju. In prav projekt Zlata nit s svojim raziskovalnim, profesionalnim in sodobno usmerjenim načinom spremljanja odnosov med zaposlenimi in organizacijo daje v slovenskem gospodarskem in podjetniškem prostoru zelo pozitiven in pomemben prispevek ter ključno misel k zavedanju o samem smislu in poslanstvu obstoja podjetij in njihovega ustvarjanja. In to predvsem v tem času in prostoru, ko nas spremljajo preveč negativni vplivi in informacije o dogajanju na gospodarskem parketu,« med drugim poudarja Simona Petrič, direktorica podjetja Elvez, srebrne gazele 2006.

Podjetje ob elektronski prijavi v Zlato nit na strani http://zlatanit.dnevnik.si/sl/Prijavnica prejme vprašalnik o kazalnikih uspešnosti podjetja, ki ga izpolnijo strokovne službe podjetja, ti podatki pa se dopolnijo še s kazalniki donosnosti kapitala, rasti poslovanja in dodane vrednosti na zaposlenega. Podjetje nato prejme ankete bodisi po elektronski bodisi klasični pošti, ki jo zaposleni izpolnjujejo tajno. Po analizi podatkov BSC-vprašalnika in ankete izmed vseh prijavljenih podjetij izluščijo 101 najboljšega zaposlovalca.

Smerokaz prvim iskalcem zaposlitve

Seznam 101 najboljšega zaposlovalca, ki bo v Dnevniku objavljen v soboto, 26. januarja 2013, je lahko pomemben smerokaz ob iskanju zaposlitve ali sodelovanju v različnih projektih, predvsem za mlade in prve iskalce zaposlitve. Medtem ko predstavniki podjetij sami pravijo, da zaposlujejo tudi mlade ljudi, torej tudi take z manj delovnimi izkušnjami, ki pa naj imajo visoko krivuljo učenja in smisel za delo v timu, to potrjujejo tudi podatki iz Zlate niti.

Pregled starostne strukture pri 21 finalistih Zlate niti 2011 kaže (po sedem podjetij v kategoriji veliko, srednje in malo podjetje), da je v velikih in srednje velikih podjetjih četrtina sodelavcev mlajših od 30 let, medtem ko je ta delež pri majhnih podjetjih 37-odstoten. V vseh podjetjih pa imajo dve tretjini sodelavcev, starih med 30 in 50 let.

Podjetja s seznama 101 najboljšega razporedijo v skupine primerljivih podjetij glede na velikost: mala, srednje velika in velika podjetja. Iz vsake skupine postane prvih sedem z najboljšo oceno finalist izbora. V finale se uvrstijo podjetja, ki dosežejo najvišje skupne ocene zaposlenih in uspešnosti. Ocena zaposlenih tvori 80 odstotkov skupne ocene.

Projekt Zlata nit se bo končal v začetku koledarske pomladi 2013, ko bodo 21. marca razglasili najboljše zaposlovalce med malimi, srednje velikimi in velikimi podjetji. Za najboljše zaposlovalce Zate niti 2011 so bila prepoznana podjetja VIVO, Microsoft in Adria Mobil. Izbor je še vsako leto doslej opozoril tudi na izjemne dosežke posameznih podjetij, zato je bilo leta 2011 v njem podeljeno tudi priznanje za stabilno rastočega zaposlovalca, prejela ga je Krka, pretekla leta pa tudi priznanje za inovativno organizacijsko kulturo.

Mag. Edita Krajnović, vodja metodologije Zlate niti, med drugim poudarja: »Sodelovanje podjetju omogoči predvsem vpogled v kakovost odnosa med organizacijo in zaposlenimi. Ta pomeni glas organizacije ali kot poudarja dr. David Cooperrider, utemeljitelj metode pozitivnega raziskovanja: ni zadnji govor najvišjega vodstva podjetja tisti, ki usmerja organizacijo, temveč to vlogo igra notranji dialog organizacije. Delovno temu radi rečemo, da si podjetje postavi ogledalo in se sooči s stanjem v svoji organizaciji. Ocene zaposlenih pokažejo, kje je podjetje. V čem je na ravni odnosov odlično, dobro, povprečno, pokažejo pa tudi področja, na katerih je možna, zaželena ali potrebna izboljšava. Vse to povedo ocene zaposlenih, ki jih podjetje v zbirni obliki prejme neposredno po objavi seznama najboljših zaposlovalcev.«