Jerneja Kamnikar, direktorica podjetja VIVO: »Danes je Zlata nit del Vivovega tima in Vivov tim je del Zlate niti. Je nit, ki nas povezuje in spodbuja v podjetju samem ter nas povezuje s podobno mislečimi v poslovnem okolju. Vivovci se čutimo kot del velike družine Zlate niti, kjer se prepletamo manjši, srednji in veliki, vsak s svojim poslanstvom in vzorom. Vesela sem bila, ko so se tudi v tem letu Vivovi sodelavci odločili za ponoven izziv, ne z namenom zmagati, temveč ostati in biti del najboljšega v družbi, kar je tudi del naše družbene odgovornosti.«

Tamara Valenčič, direktorica službe za strateško upravljanje človeških virov v Si.mobilu: »Zlata nit ni lepotno tekmovanje, ampak je lakmusov papir, ki omogoča merjenje klime navznoter. Kar se mi zdi tudi pomembno, je, da prideš v družbo podjetij, ki so najboljši zaposlovalci, da spoznavaš njihove dobre prakse in da kakšno izmed teh potem uvedeš tudi sam. Sodelovanje v Zlati niti priporočam vsem podjetjem, ne glede na to, skozi kako težke čase gredo.«

Bogomir Strašek, direktor KLS Ljubno: »Sodelavki, ki pri nas vodi proces razvoja kadrov, sem naročil, naj k sodelovanju pritegne čim več zaposlenih v proizvodnji. Želeli smo se namreč pogledati v ogledalo, ki bi nam področje zadovoljstva zaposlenih pokazalo s čim več strani. /.../ Vsi, ki sodelujejo pri razvoju naše družbe, lahko dajo veliko več, če se njihovo zadovoljstvo s sodelovanjem s KLS nenehno povečuje. Vključitev v projekt Zlata nit za nas pomeni dopolnitev in napredek procesa razvoja kadrov.«

Tone Stanovnik, direktor Špice: »Na mehkem kadrovskem področju je kazalce uspešnosti podjetja težko izmeriti in si postaviti referenčne nivoje. Tukaj svojo vlogo odlično odigra Zlata nit, ki ponuja mehanizem, kako izmeriti to tako rekoč najbolj pomembno področje in opazovati napredek glede na vpeljane ukrepe. Zlata nit pa je še več, to je z leti postalo gibanje in okoli sebe zgradilo skupnost, ki izmenjuje izkušnje ter drug drugega podpira v teh nestabilnih časih.«

Miro Smrekar, Adecco: »Izbor Zlata nit prepoznava in izpostavlja najboljše delodajalce. Pomembno pa je tudi, da ne izpostavi le podjetij, ki so najboljša, ampak tudi podjetja, ki morda v izboru dosežejo nekoliko nižje mesto, vendar pa stalno napredujejo. Pohvaliti je treba podjetja, ki se trudijo in dvigujejo kakovost – interno v svojih vrstah, s tem pa tudi splošno kakovost našega trga dela. /.../ Letošnja Zlata nit bo potekala v času zaostrenih gospodarskih razmer, zato bodo tisti, ki bodo tudi letos pokazali visoko kakovost odnosov in, še bolje, napredek v odnosih, pravi zmagovalci.« jpš