Stopnja brezposelnosti je bila po anketi o delovni sili, ki temelji na mednarodno usklajenih definicijah Mednarodne organizacije dela in evropskega statističnega urada Eurostat, v tretjem četrtletju za moške 8,5-odstotna, za ženske pa 10-odstotna. V četrtletju prej je bila za moške 7,7-odstotna, za ženske 8,8-odstotna.

Anketno brezposelnih je bilo 94.000, kar je kar 11.000 ali 13,8 odstotka več kot v prejšnjem četrtletju. Stopnja brezposelnosti je v istem obdobju znašala 9,2 odstotka. Število brezposelnih in stopnja brezposelnosti naraščata vse od drugega četrtletja 2008, v tretjem četrtletju letos pa sta dosegli najvišji vrednosti odkar izvajajo anketo o delovni sili, torej od leta 1993, navaja državni statistični urad.

Število neaktivnih se je v tretjem četrtletju v primerjavi s četrtletjem prej zmanjšalo za 17.000 na 742.000. Med neaktivnimi je bilo največ upokojencev, 66,8 odstotka, za temi pa dijakov in študentov, 19,2 odstotka. Glede na spol pa so med neaktivnimi prevladovale ženske, in sicer jih je bilo med vsemi neaktivnimi prebivalci 426.000 ali 57,5 odstotka.

V tretjem četrtletju je bilo v Sloveniji 925.000 delovno aktivnih, kar je 5000 več kot v prejšnjem četrtletju in hkrati 19.000 manj kot v primerljivem obdobju lani. Glede na dejavnost so bili med delovno aktivnimi najštevilnejši tisti, ki so delali v predelovalnih dejavnostih (209.000 ali 22,6 odstotka vseh delovno aktivnih), glede na poklic pa strokovnjaki (177.000 ali 19,1 odstotka vseh delovno aktivnih).

Po podatkih iz statističnega registra delovno aktivnih prebivalcev se je število delovno aktivnih prebivalcev v tretjem četrtletju v primerjavi s prejšnjim četrtletjem znižalo za nekaj več kot 7000, število registriranih brezposelnih oseb pa za 1000. Stopnja registrirane brezposelnosti je glede na predhodno četrtletje ostala na isti ravni; bila je 11,6-odstotna.