V okviru projekta, ki se bo zaključil predvidoma do konca leta 2015, je po pojasnilih gospodarskega ministrstva, ki upravlja s sredstvi evropskih strukturnih in kohezijskega sklada, predvidena postavitev protihrupnih ograj in absorpcijske obloge portalov predora v skupni dolžini 31,2 kilometra oziroma 140.646 kvadratnih metrov površine.

Protihrupne ograje bodo zgrajene na štajerski avtocesti na odsekih Dramlje - Celje in Celje - Arja vas v skupni dolžini 18,3 kilometra, kilometer in pol na odseku dolenjske avtoceste Malence - Šmarje Sap, kjer bodo opravili tudi absorpcijsko oblogo portalov predora Mali vrh, ter na primorski avtocesti na odsekih Unec - Postojna v dolžini 3,8 kilometra ter 7,6 kilometra na odseku Brezovica - Vrhnika.

Kot pojasnjujejo na pristojnem ministrstvu, se bodo z izgradnjo protihrupnih ograj zmanjšale emisije hrupa, ki je trenutno na obravnavanih območjih čezmerna, s čimer se bo izboljšalo tudi bivalno okolje za več kot 21.000 prebivalcev.

Sicer pa so sredstva 1,57 milijarde evrov vrednega operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007-2013, v okviru katerega se sofinancira projekt, v namenjena predvsem posodobitvi ali novogradnji infrastrukture s področja okolja in prometa, v manjši meri pa tudi za projekte s področja trajnostne rabe energije.