Okrajna sodnica Mihela Pašek je zaman povabila štiri priče na včerajšnji sodni narok. Sodni postopek na okrajnem sodišču v Lenartu je odpadel, ker se obdolženi Ivan Vogrin ni odzval vabilu.

»Samopromocija« za 59.000 evrov

Razvpitega državnozborskega poslanca, ki je bil zaradi neporavnanega dolga svojega podjetja aprila izključen iz Državljanske liste Gregorja Viranta, je zdaj dohitela njegova preteklost iz časov, ko je bil še župan Lenarta. Pred koncem svojega drugega in hkrati zadnjega mandata je na račun občine izdal 834 strani debelo kronologijo z naslovom Lenart je drugačen. V njem je zbral vse časopisne članke, ki izpostavljajo Vogrinove »dosežke« v obdobju 2002–2006. Težak, trdo vezan »almanah«, ki je izšel v nakladi 4000 izvodov, je prejelo vsako lenarško gospodinjstvo.

Mariborski okrožni tožilec Andrej Kirbiš je prepričan, da je Vogrin s to samopromocijo na račun davkoplačevalcev prekoračil svoja pooblastila in zagrešil kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja in pravic, za kar mu grozi kazen do treh let zapora. Nekdanji župan naj bi postopal v nasprotju z zakonom o javnih naročilih, ker je z izdajateljem knjige podpisal neposredno pogodbo, za ta posel pa tudi ni imel soglasja občinskega sveta. »S tem je občini povzročil za 59.000 evrov škode,« je dejal Kirbiš, ki svojega obtožnega predloga ni mogel prebrati obdolžencu, saj ga ni bilo v sodni dvorani.

Teče preiskava za kar 20 domnevnih kaznivih dejanj

Sodnica je prisotnim pojasnila, da je bil Vogrin podučen o tem, da se mora odzivati na sodna vabila in da mora sodišču javiti vsakršno spremembo svojega prebivališča. Kljub temu poduku poslanec ni dvignil vabila, ki ga je dobil na svoj dom. »Sodišče je zato v torek sprožilo poizvedbe in ugotovilo, da ima prijavljeno začasno prebivališče v Mariboru. Tam mu je skušal vabilo izročiti sodni kurir, vendar obdolženega ni našel,« je razložila Paškova, ki je predobravnavni narok prestavila na 18. december.

Vogrin, ki mu državni zbor prejšnji teden ni priznal imunitete, se lahko pripravi na še več sodnih postopkov. Mariborsko okrožno tožilstvo je namreč septembra vložilo zahtevo za preiskavo skupaj kar 20 domnevnih kaznivih dejanj poslovne goljufije. Že aprila je okrajno sodišče v Lenartu dobilo predlog za sprožitev preiskovalnih dejanj zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja uradni osebi. Vogrin naj bi namreč v začetku leta 2012 v svojem podjetju Interles preprečil rubež in izvršitelju onemogočil, da bi iz Interlesa odnesel za okoli 50.000 evrov premoženja.

Vogrin je včeraj sporočil, da bo svoja pojasnila v zvezi s (sodnimi) postopki zoper njega predstavil na tiskovni konferenci.