Koprski župan Boris Popovič je tokrat obtožen, da je zlorabil svoj položaj, ker naj bi zemljišče na Serminu po ugodni ceni prodal vnaprej določenemu kupcu, podjetju Serming, saj je javni razpis za zbiranje ponudb vseboval poseben pogoj, ki ga je lahko izpolnilo le podjetje Serming. Za kvadratni meter zemljišča je Serming odštel 86 evrov, čeprav se je za isto zemljišče zanimalo tudi italijansko podjetje Magic s.p.a. iz Vidma, ki je bilo pripravljeno za kvadratni meter odšteti 98 evrov. Vendar ponudbe nato ni oddalo, ker je občina v razpis zapisala pogoj, da mora imeti ponudnik v lasti sosednje parcele, te pa je imelo le podjetje Serming.

»Nič ne bom komentirala. Se mi ne da!«

Da se vnese ta pogoj, je od občinskih služb uradno zahtevala direktorica občinske uprave Sabina Mozetič, ki je zato obtožena pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe uradnega položaja in pravic. »Očitanega kaznivega dejanja nisem storila, zato krivde ne priznavam,« je bilo vse, kar je Mozetičeva včeraj povedala pred koprsko sodnico Meri Mikac. Njen odvetnik Branko Gvozdič pa je nato sodišču predlagal, naj zasliši nekaj prič, ki bi pojasnile, na kakšen način in kdo je bil zadolžen za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb. Med drugim je Gvozdič kot priče navedel odvetnika Francija Matoza in Franca Rojka iz odvetniške družbe Matoz. »Lahko bosta povedala, kdo in kdaj je izdelal osnutek sklepa, ki je bil poslan na Mestno občino Koper in ki pod točko devet vsebuje tudi pogoj, ki je po mnenju tožilstva sporen,« je dejal Gvozdič. Ker je omenjeni sklep za občino pripravila odvetniška družba Matoz, Mozetičeva po Gvozdičevem mnenju ni storila kaznivega dejanja, saj naj bi bila v opravičljivi zmoti, ko je odredila pripravo razpisa.

»Sama sestava sklepa niti ni relevantna. Obtožba Mozetičevi ne očita sestave sklepa. Statut mestne občine Koper in zakon o lokalni samoupravi pa jasno določata, kdo je odgovoren za zakonitost delovanja občinskih organov, ne glede na to, komu plačajo ali ga najamejo za svetovanje,« je na omenjeni predlog obrambe odgovorila tožilka Janja Hvala in menila, da zato zaslišanje Matoza in Rojka ni potrebno. Ko smo po obravnavi od Mozetičeve želeli pojasnilo o njeni opravičljivi zmoti, nas je vidno nejevoljna odpravila z besedami: »Nič ne bom komentirala. Se mi ne da!«

Popoviču odvetnika dodelilo sodišče

Boris Popovič se bo o svoji krivdi izrekal sredi decembra, ko je sodnica zanj razpisala že tretji predobravnavni narok. Na prvega sredi novembra Popovič ni prišel, ker naj bi zmotno mislil, da je predobravnavni narok preklican, ker je sodnica na željo zagovornikov takrat preklicala narok za obtoženo Mozetičevo in cenilca Rajka Srednika. Zato je sodnica Popoviča tudi kaznovala in mu naprtila stroške preložitve naroka. Drugi predobravnavni narok za Popoviča je sodnica sklicala za to sredo, vendar je Popovič vmes Matozu preklical pooblastilo za zastopanje, zato je morala sodnica predobravnavni narok še enkrat preložiti na sredino decembra. Vmes je sodišče Popoviču dodelilo odvetnika po uradni dolžnosti, ki pa mora imeti dovolj časa, da se pripravi na obrambo, čeprav si bo Popovič najbrž najel svojega odvetnika. Kdo bo to, ne želi razkriti. Ali se bo tudi Popovič branil, da je bil zaradi Matoza v opravičljivi zmoti, prav tako ni jasno.