Spomnimo, da gre za nadaljnje ukrepe občine po objavi rezultatov analize tal na območju celotne doline Kotredeščice, ki so pokazali na (pre)obremenjenost doline s težkimi kovinami, predvsem rakotvornim arzenom. Doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik, direktorica Inštituta za okolje in prostor Celje, ki je opravljal omenjeno analizo, je krajanom svetovala previdnost pri obdelovanju zemlje, občini pa nadaljnje analize vode, krme za živali in živalskega mesa.

»Da se prepričamo o varni vodooskrbi na celotnem območju, je občina za prihodnji teden naročila vzorčenje še dodatnih sedmih vodnih virov na tem območju. Ukrepi, ki so trenutno v teku, so zdaj usmerjeni predvsem k ugotovitvam, ali in v kolikšni meri bi lahko arzen iz tal prehajal v poljščine, vrtnine in krmo na prizadetem območju,« je povedal župan Matjaž Švagan in dodal, da zanesljivih podatkov o tem ta hip še nimajo, bodo pa znani do sredine decembra.

Na Veterinarski upravi RS (Vurs), kjer sicer izvajajo le nadzor nad krmo in živili živalskega izvora, ki so namenjena javni potrošnji, so pojasnili, da rezultati še nikoli niso pokazali povišanih vrednosti arzena v krmi. Inštitut za varovanje zdravja bo sicer do 20. decembra na podlagi dodatnih analiz izdelal oceno tveganja za zdravje ljudi na prizadetem območju. To bo podlaga za vse nadaljnje ukrepe, usklajene med občino Zagorje ob Savi in ministrstvom za okolje in za zdravje. slo