Kot je na novinarski konferenci povedal Golub, je bil današnji sestanek z ZZZS zelo produktiven. V zavodu so namreč dobili zagotovila od veletrgovcev, da bodo dobavljali zdravila kljub temu, da v drugi polovici decembra ne bo dovolj denarja, plačila pa bo zavod izvedel 2. januarja prihodnje leto. To pomeni, da bodo vsi pacienti enako preskrbljeni v celem decembru, je dejal Golub.

Za razliko od ostalih zdravstvenih dejavnosti namreč v lekarniški dejavnosti ne dobivajo avansov za opravljeno delo, ampak plačila dobijo šele po fakturirani realizaciji. Zavodu bo denarja zmanjkalo 15. decembra, kar pomeni, da bodo fakture plačane do takrat, je pojasnil Golub. Dodal je, da gre 94 odstotkov denarja, ki ga dobijo od zavoda, naprej veletrgovinam za zdravila, za storitve in ostale stroške lekarn pa je namenjenih le preostalih šest odstotkov.

"Problem, ki je nastal sedaj, ni problem od danes, potrebna je sistemska rešitev," je opozoril Golub in izrazil upanje, da se takšne težave prihodnje leto ne bi pojavile že prej. "Zavedamo se, da smo v kriznih časih in varčujemo, kolikor se da, ampak nekje je konec," je dodal.

Direktorica javnega zavoda Lekarne Ptuj Darja Potočnik Benčič je povedala, da rezerv v okviru zaposlovanja ni, kadrovske razmere v slovenskih lekarnah pa so v primerjavi z Evropo precej slabe. Kot pravi, je predvsem za javne zavode nerealno najemanje premostitvenih kreditov, saj potrebujejo soglasje ustanoviteljev. Teoretično bi sicer lahko zmanjšali zaloge zdravil, a so jih po njenih besedah optimizirali že takrat, ko je ZZZS podaljšal plačilni rok s 15 na 30 dni.

Kljub zavezi ZZZS pa težave z likvidnostjo in nabavami ostajajo predvsem v manjših lekarnah na periferiji. Direktor celjske lekarne Apoteka pri teatru Dušan Hus je tako poudaril, da nekateri direktorji zasebnih lekarn lahko nabavljajo zdravila le po predhodnem plačilu avansov, kar je velika obremenitev. "Ob takih ukrepih naše zavarovalnice vidim, da se bodo mogoče morale mnoge ali nekatere lekarne na periferiji tudi zapreti, predvsem male lekarne," je povedal.

Golub je še dejal, da so se danes z ZZZS pogovarjali tudi o možnosti, da bi do podobnih težav lahko prišlo tudi prihodnje leto, vendar niso govorili o neposrednih ukrepih. Opozoril je predvsem na dejstvo, da se na letni ravni zavrže dosti zdravil, zato so se z ZZZS dogovorili, da bodo v kratkem ustanovili skupino in dodelali rešitev, da se draga zdravila ne bi naenkrat predpisovala v tako veliki količini. Dogovorili so se tudi, da jih bo zavod dovolj zgodaj obvestil, če bodo v prihodnje znova kakšne težave s preskrbo z zdravili.