Čez deset let bo pet odstotkov BDP v Zasavju ustvarjal turizem, so prepričani na Regionalnem centru za razvoj (RCR) Zagorje, kjer se s postavljanjem temeljev te panoge ukvarjajo že od leta 2008, ko so začeli popisovati prednosti zasavske regije, nato pa v okviru projektov V 3 krasne in Vse teče v 3 krasne oblikovali istoimensko blagovno znamko. Z njo bodo zdaj obstoječi in novi turistični ponudniki skupaj nagovarjali turiste oziroma obiskovalce Zasavja.

Eden od ciljev zadnjega projekta Vse teče v 3 krasne, ki so ga ob evropskih sredstvih sofinancirale vse tri zasavske občine, je bila namreč ustanovitev Zasavske turistične organizacije (ZaTO), kjer se bodo osredotočali predvsem na kulinariko, podeželje in kulturno oziroma industrijsko dediščino. »Nadgradili smo obstoječe učne poti in pripravili nekaj novih, v okviru dveh natečajev smo dobili vrsto spominkov, ki jih bomo najprej prodajali prek spleta, nato pa tudi pri turističnih ponudnikih, usposobili smo 16 lokalnih turističnih vodnikov in pripravili vrsto drugih delavnic za lokalne turistične ponudnike,« je povedala Nataša Jerman Rajh, vodja organizacije ZaTO. Na vprašanje, koliko gostov gre že zdaj pripisati rezultatom obeh projektov, je odgovorila, da tega do zdaj niso spremljali, saj je šlo pri obeh projektih za razvoj ponudbe in učenje, kako se lotevati turizma. »Napisali smo scenarij, zdaj bomo posneli film, nato pa pogledali rezultate,« je potek razvojnih projektov in samega zagona turizma ponazoril Tomo Garantini, direktor RCR Zagorje.

Kljub vsemu bo spremljanje števila gostov težavno tudi v prihodnje, saj Zasavje z izjemo trboveljskega hostla nima hotelov in prenočišč, bodo pa k temu spodbujali manjše ponudnike in turistične kmetije. Teh je trenutno devet, med njimi tudi kmetija Požlep iz Knezdola. Njen gospodar Ludvik Kupšek pravi, da za zdaj večjih koristi od projekta Vse teče v 3 krasne še nimajo, a hkrati povezovanje z drugimi ponudniki ocenjuje kot pozitivno. »Delamo za prihodnost in upamo, da bo kmetija tudi s pomočjo razvoja turizma preživela,« je dejal lastnik ene najstarejših kmetij v Zasavju, ki se edina v regiji ukvarja z gojenjem orehov, njihova dopolnilna dejavnost pa je domača podeželska pekarna.

Če bo priložnost, bi v prihodnje radi gostom ponudili tudi sobe, saj ljudje dostikrat povprašujejo po prenočiščih za kakšen dan ali dva, je povedal Kupšek. Pri ureditvi sob pa bi jim prišla prav tudi kakšna finančna pomoč. »S tem imamo največ problemov. Največkrat smo nevešči pisanja vlog in se težko prebijamo skozi birokracijo, zato teže pridemo do sredstev,« je težave podeželskih ponudnikov opisal Kupšek, ki se je s tem razlogom že od samega začetka projekta V 3 krasne udeleževal tovrstnih izobraževanj in delavnic, zato se mu oba projekta, V 3 krasne in Vse teče v 3 krasne, zdita koristna. »V tem vidim prihodnost,« je dejal.