Logatec. Logatčani bodo o spornem javnem zavodu za kulturo, šport, turizem in mladino, ki ga je županova koalicija ustanovila kljub nasprotovanju zainteresirane javnosti in opozicije, kot kaže, odločali na referendumu.

»Ustanovitev javnega zavoda je v tem trenutku nepotrebna in zgrešena odločitev ter pomeni neracionalno porabo javnega denarja občine Logatec,« je poudaril Boris Čičmirko, ki je včeraj pri logaškem županu Bertu Menardu vložil pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma s podporo 302 podpisov volilcev.

Čičmirko, sicer občinski svetnik, opozarja, da so dejavnosti, ki naj bi jih opravljal novi javni zavod, že vključene v delovanje društev, občinskih služb in drugih institucij v občini ter se bodo zato podvajale in dvakratno plačevale iz občinskega proračuna, kar je še toliko bolj sporno glede na nujnost varčevanja v javnem sektorju. »90.000 evrov, kolikor jih za delovanje zavoda že v začetni fazi predvideva ustanovitelj, je odločno preveč in bi jih bilo bolj smiselno porabiti za druge dejavnosti, ki v občini Logatec zamujajo ali pa so pomembnejše,« poudarja predlagatelj. Občinski argument, da bo zavod pridobival evropska sredstva, se mu zdi nerealen in populističen. »Menimo, da je ustanovitev javnega zavoda politično dejanje, ki služi le zaposlitvi posameznih oseb, ki so blizu strankarskim veljakom občine,« je Čičmirko še zapisal v obrazložitvi pobude.

Logaški župan Berto Menard odgovarja, da gre za legitimno pravico pobudnikov, pa tudi za veliko odgovornost, med drugim tudi finančno. »Ta je vezana na izvedbo referenduma ter izgubo sredstev, ki bi jih zavod lahko že pridobil na razpisih v prvem kvartalu prihodnjega leta,« nam je dejal župan, ki bo zdaj preveril pravilnost pobude. Če je bila vložena pravilno, bo moral župan določiti obrazec in rok za zbiranje overjenih podpisov. Za razpis referenduma je potrebnih 505 podpisov, kar je pet odstotkov volilcev v občini. Po zbranih podpisih župan določi datum referenduma. 

Sicer pa logaški župan vztraja, da je ustanovitev zavoda pravilna odločitev, saj bi povezal društva in klube, ti pa bi prek zavoda lahko pridobili več sredstev, kot jim jih zagotavlja občinski proračun. vrž